Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Etický kodex
Etické prohlášení
Redakce
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

KARDIOVASKULÁRNÍ KOMORBIDITY A ATEROSKLERÓZA U SYSTÉMOVÉHO LUPUS ERYTHEMATODES

Autoři: Smržová A., Horák P.

Autoři - působiště: III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého, Olomouc

Článek: Čes. Revmatol., 25, 2017, No. 3, p. 141-147.
Kategorie: Originální práce
Počet zobrazení článku: 102x

Specializace: dermatologie dětská revmatologie revmatologie

Cardiovascular comorbidities and atherosclerosis in systemic lupus erythematosus

The aim of the study was to detect subclinical atherosclerosis by measuring the thickness of intima media and its relation to cardiovascular manifestations, traditional risk factors, clinical manifestations, immunological profile and selected laboratory markers.

Methods:
Patients were screened between March 2015 and January 2016. Forty-two patients with SLE (5 men, 37 women) were examined. Traditional risk factors, clinical manifestations, immunological profile, disease activity and cumulative damage with SELENA-SLEDAI 2K and SLICC scoring systems, cumulative dose of glucocorticoids, disease duration, and presence of cardiovascular events were assessed in these patients. The results were evaluated statistically.

Results:
Pathological IMT was found in 10 patients (23.8%), plaque presence in 7 respondents (13.7%). Subclinical atherosclerosis evaluated by at least one parameter was detected in 14 patients (33%). IMT correlated (p ≤0.05) with the age of patients, age at diagnosis, duration and intensity of smoking, history of ischemic heart disease and stroke, SLICC damage index, low platelet count and C3 complement, and high titer of IgG and IgM anti-cardiolipin antibodies. The presence of plates correlated with age, age at diagnosis, length and intensity of smoking “pack years”, history of ischemic heart disease, SLICC damage index, and low platelet count.

Conclusion:
IMT and plaque detection are very important markers of subclinical atherosclerosis. In our series and in many other studies, these parameters correlate with traditional risk factors and disease activity, and they are a good prognostic factor for the presence of cardiovascular comorbidities..

Key words:
Systemic lupus erythematosus, cardiovascular comorbidities, atherosclerosis, intima media thickness


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cílem studie je detekce subklinické aterosklerózy pomocí měřením tloušťky intima media a její vztah ke kardiovaskulárním manifestacím, tradičním rizikovým faktorů, klinickým projevům, imunologickému profilu a vybraným laboratorním markerům.

Metody:
Pacienti byli vyšetřeni v období od března 2015 do ledna 2016. Bylo vyšetřeno čtyřicet dva pacientů se SLE (5 mužů, 37 žen). U těchto pacientů byly detekovány tradiční rizikové faktory, klinické projevy, imunologický profil, aktivita choroby a kumulativní poškození pomocí skórovacích systémů SELENA-SLEDAI 2K a SLICC, kumulativní dávka glukokortikoidů, doba trvání onemocnění, přítomnost kardiovaskulárních příhod. Výsledky byly zhodnoceny statisticky.

Výsledky:
Patologické IMT bylo zjištěno u 10 pacientů (23,8 %), přítomnost plátů u 7 respondentů (13,7 %). Subklinická ateroskleróza hodnocená alespoň jedním parametrem byla detekována u 14 pacientů (33 %). IMT korelovalo (p ≤ 0,5) s věkem pacientů, s věkem v době diagnózy, délkou a intenzitou kouření, anamnézou ischemické choroby srdeční a cévní mozkové příhody, indexem poškození SLICC, nízkou hladinou trombocytů a C3 komplementu, vysokým titrem antikardiolipinových protilátek IgG i IgM. Přítomnost plátů korelovala s věkem, věkem v době diagnózy, délkou a intenzitou kouření „kouřoroky“, anamnézou ICHS, indexem poškození SLICC a nízkou hladinou trombocytů.

Závěr:
IMT a detekce plaků jsou velmi důležité markery subklinické aterosklerózy. V našem souboru i v četných dalších studiích korelují s tradičními rizikovými faktory a aktivitou onemocnění, jsou dobrým prognostickým faktorem přítomnosti kardiovaskulárních komorbidit.

Klíčová slova:
Systémový lupus erythematodes, kardiovaskulární komorbidity, ateroskleróza, tloušťka intima media

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Crohnova choroba a psoriáza

Autor kurzu: MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články