Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VÝSKYT VROZENÝCH VAD V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH PODÍL NA PERINATÁLNÍ ÚMRTNOSTI V ROCE 2004

Autoři: Šípek A.1,2, Gregor V.3,4, Horáček J.3,4, Mašátová D. 5

Autoři - působiště: 1Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra gyn.-por., ředitel MUDr. A. Malina, Ph.D. 3Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel MUDr. P. Malý 4Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra lékařské genetiky, ředitel MUDr. A. Malina, Ph.D. 5Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, ředitelka Mgr. V. Mazánková

Článek: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 291-297
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 509x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína

Birth Defects Occurrence and their Role in Perinatal Mortality in the Czech Republic in 2004

Objective:
An analysis of birth defects occurrence in the Czech Republic in 2004 and a comparison to data from 1996 – 2003.

Type of study:
A retrospective analysis of data from a National Register of Congenital Anomalies of the Czech Republic.

Methodology:
Data on birth defects in the Czech Republic from the Institute of Health Information and Statistics - National Register of Congenital Anomalies from the 1996 – 2004 period were used. An analysis of incidence of selected type of birth defects was performed along with their contribution to perinatal mortality according to particular types of defects.

Results:
There were 29 186 children born with a birth defect, out of it were 17 063 boys and 12 116 girls, an undetermined sex was reported in 7 cases. A mean incidence of birth defects 2004 in was 367.9/10 000 live births. Corresponding data from years 2003, 2002 and 2001 were 405.2, 404.3 and 407.9/10 000 live births.

Conclusions:
Current data on birth defects in 2004 in the Czech Republic are presented with a comparison to a 8-year period. An analysis of temporal and demographic changes in birth defects incidence is given along with data on birth defects contribution to perinatal mortality in selected types of defects.

Key words:
birth defect, perinatal mortality, still birth rate, early neonatal mortality, prenatal diagnostics, incidence, Czech Republic


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Zpracování výsledků výskytu vrozených vad v České republice v roce 2004 a porovnání s obdobím 1996 – 2003.

Typ studie:
Retrospektivní analýza incidencí vrozených vad z databáze Národního registru vrozených vad v České republice.

Materiál a metodika:
V práci byla použita data z celorepublikové registrace vrozených vad vedené v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky v období 1996 – 2004. Bylo provedeno zpracování incidencí vybraných typů vrozených vad zjištěných u dětí narozených v České republice, podílu vrozených vad v perinatální úmrtnosti a rozbor podle jednotlivých skupin vrozených vad.

Výsledky:
Během let 1996 – 2004 bylo v naší retrospektivní analýze zachyceno celkem 29 186 narozených dětí s vrozenou vadou, z toho bylo 17 063 postižených chlapců a 12 116 postižených dívek, v 7 případech nebylo pohlaví určeno. Průměrná incidence narozených dětí s vrozenou vadou byla v roce 2004 367,9 na 10 000 živě narozených (předběžné údaje), v předchozích letech byla přibližně na stejné úrovni (2003 – 405,2; 2002 – 404,3 a 2001 407,9 na 10 000 živě narozených).

Závěr:
Práce předkládá aktualizované výsledky četností vrozených vad za devítileté období. Analyzuje časové a demografické změny incidencí vrozených vad u narozených v České republice. Dále ukazuje podíl vrozených vad na perinatální úmrtnosti, jak celkových počtů, tak i podle jednotlivých skupin vrozených vad.

Klíčová slova:
vrozená vada, perinatální úmrtnost, mrtvorozenost, časná neonatální úmrtnost, prenatální diagnostika, incidence, Česká republika

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články