Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VÝSKYT DĚLOŽNÍCH SARKOMŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH, GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA LF UK A FN PLZEŇ

Autoři: Kosťun J.1, Bouda J.1, Vlasák P.1, Bartáková A.1, Berezovskiy D.1, Weinberger V.2, Presl J.1

Autoři - působiště: 1Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Novotný, CSc., 2Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc., MBA

Článek: Čes. Gynek.2017, 82, č. 6 s. 436-442
Počet zobrazení článku: 112x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Výskyt děložních sarkomů v západních Čechách, Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň

Souhrn

Cíl studie, název a sídlo pracoviště: Cílem této studie na Gynekologicko-porodnické klinice ve FN Plzeň bylo provedení retrospektivní analýzy dat našich pacientek s děložními sarkomy za účelem bližší charakteristiky této skupiny. Studie pokrývala období od 1/2005 do 1/2015, včetně údajů follow-up těchto pacientek do 1/2017.

Metodika:
V rámci analýzy byla retrospektivně zhodnocena tato data a možné rizikové faktory: věk pacientky, histologický typ a velikost tumoru, FIGO klasifikace, body mass index, předchozí ozařování či užívání tamoxifenu atd. Od 1/2005 do 1/2015 bylo diagnostikováno 20 děložních sarkomů. Studie zohledňuje data z follow-up těchto pacientek do 1/2017.

Výsledky:
V naší skupině bylo diagnostikováno 12 leiomyosarkomů, sedm endometriálních stromálních sarkomů a jeden případ nediferencovaného děložního sarkomu. Všechny pacientky, bez ohledu na histologický typ sarkomu, dosáhly dvouletého přežití v 50 %. Medián doby do návratu onemocnění byl 18 měsíců, medián follow-up 38 měsíců.

Postmenopauzální krvácení bylo přítomno v 55 % případů. U 25 % pacientek byla diagnóza sarkomu známa již předoperačně z histologického výsledku kyretáže, 10 % případů mělo ultrazvukový nález se suspekcí pro sarkom. Ve 48,2 % byl endometriální stromální sarkom asociován s multiparitou.

Závěr:
Děložní sarkomy jsou vzácné agresivní tumory, což platí i pro populaci žen v západních Čechách s velmi vysokou incidencí děložních malignit. Ve dvou případech došlo k morcelaci dělohy skalpelem při vaginální části LAVH (bez znalosti diagnózy děložního sarkomu). Tento fakt se však neprojevil negativně v následujícím období sledování.

Klíčová slova:
děložní sarkomy, incidence, rizikové faktory, morcelace skalpelem, Česká republika


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Objective and setting:
A retrospective review of women of the West Bohemian population was performed at the Department of Gynaecology and Obstetrics, University Hospital in Pilsen, Czech Republic from 1/2005 – 1/2017.

Methods:
The following data was analysed: patients age, histological type, tumour size, FIGO stage, body mass index, previous irradiation, Tamoxifen usage, and other possible risk factors. A total number of 20 uterine sarcoma patients were detected in the period from 1/2005 to 1/2015, and these cases were followed until 1/2017.

Results:
The histological types identified were: leiomyosarcoma in 12 cases, endometrial stromal sarcoma in 7 cases and one case of high-grade undifferentiated uterine sarcoma. This only patient diagnosed with high-grade undifferentiated uterine sarcoma showed distant metastases 12 months after the surgical treat­ment and died one month later. The whole group of uterine sarcoma patients regardless histological subtype reached two years in 50% of cases, with the median disease-free interval 18 months and the median follow up of 38 months.

The diagnosis of sarcoma was already known in 25% of cases from dilatation and curettage histology. There were suspicious sonographic findings suggestive of sarcoma in 10% of cases. Multiparity was associated with 48.2% of endometrial stromal sarcoma cases. The leading clinical symptom was postmenopausal bleeding in 55% of patients.

Conclusion:
We confirmed uterine sarcomas to be rare malignancies, even in the Czech population with high uterine malignancy incidence. Uterine cold knife morcellation during the vaginal part of laparoscopically assisted vaginal hysterectomy didn’t worsen the prognosis of our patients.

Keywords:
uterine sarcoma, incidence, risk factors, cold knife morcellation, Czech Republic

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články