Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PSYCHOMOTORICKÝ A KOGNITIVNÍ VÝVOJ DĚTÍ NAROZENÝCH PO MIMOTĚLNÍM OPLODNĚNÍ METODOU INTRACYTOPLAZMATICKÉ INJEKCE SPERMIE

Autoři: Sobotková D.1, Krejčířová D.2,3, Šnajderová M.3,4, Mardešić T.3,5, Kraus J.6, Zemková D.4, Gregor V.3,7, Šípek A.1,8, Lánská V.9

Autoři - působiště: 1Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Oddělení klinické psychologie FTN, Praha, ředitel MUDr. K. Filip, CSc., MBA 3Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, ředitel MUDr. A. Malina Ph.D. 4Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. 5Sanatorium Pronatal, Praha, vedoucí lékař doc. MUDr. T. Mardešić, CSc. 6Dětská neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Komárek, CSc. 7Oddělení klinické genetiky, FTN, Praha, ředitel MUDr. K. Filip, CSc., MBA 83. LF UK, Praha, děkan doc. B. Svoboda, CSc. 9Oddělení statistiky, IKEM, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Malý, CSc.

Článek: Čes. Gynek.2008, 73, č. 1 s. 4-9
Počet zobrazení článku: 918x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Psychomotor and Cognitive Development of Children Born after Intracytoplasmic Sperm Injection

Objective:
To analyse data on psychomotor and cognitive development of children born after intracytoplasmic sperm injection (ICSI).

Design:
Open cross-section clinical study.

Setting:
Institute for the Care of Mother and Child, Prague and Department of Paediatrics, Charles University, 2nd Medical School and University Hospital Motol, Prague.

Methods:
In 133 children (75 boys and 58 girls) psychological examination was made at the age range 11 months – 8.5 years in the years 2004–2006. All children were born after intracytoplasmic sperm injection (ICSI). Psychomotor development of children aged from 11 months to 3.5 years was assessed using the Bayley Scales (BSID-II). In older children, Global Intelligence McCarthy Test was used.

Results:
In our sample of ICSI-children, no significantly higher incidence of children delayed in mental (cognitive) as well as in motor development has been found as compared with the population norms. However, the results indicate a significantly lower average value of the Psychomotor Developmental Index (PDI) in the group of younger children as compared with the given norm (92.3 ± 13.9 versus 100 ± 15; p<0.01). In the group of older children, lower average value of the General Cognitive Index (GCI), as compared with corrected population norm has been found (105.1 ± 14.7 versus 110 ±16; p<0.05). In the group of twins, a significantly higher number of mild developmental disorders was ascertained on the contrary in the group of singletons (64.7% versus 33.3%; p<0.01) in our older children conceived by ICSI.

Conclusion:
The results indicate only mild lowering of some performances in our ICSI-children: in motor domain in younger children, and in cognitive domain in older children. Children from multiple pregnancies are at greater developmental risk than singletons.

Key words:
intracytoplasmic sperm injection, psychomotor and cognitive development, developmental disorders, Bayley Scales of Infant Development, McCarthy Scales of Children’s Abilities


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl práce:
Analyzovat psychomotorický a kognitivní vývoj dětí počatých po intracytoplazmatické injekci spermie (ICSI).

Typ studie:
Otevřená průřezová klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, a Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha.

Metodika:
V období let 2004–2006 bylo psychologicky vyšetřeno 133 dětí (75 chlapců a 58 dívek) ve věku 11 měsíců až 8 roků a 6 měsíců, počatých po intracytoplazmatické injekci spermie. Psychomotorický vývoj mladších dětí (11 měsíců až 3 roky 6 měsíců) byl hodnocen vývojovými škálami Bayleyové (BSID‑II). U dětí starších byl použit globální inteligenční test McCarthyové.

Výsledky:
V celém souboru není významně vyšší výskyt ICSI-dětí s opožděným vývojem oproti běžné populaci v mentální (kognitivní) ani motorické oblasti. Mladší děti mají však nižší průměrný psychomotorický vývojový index (PVI) oproti populační normě (92,3 ± 13,9 versus 100 ± 15; p<0,01). U starších dětí je proti korigované normě mírně snížen průměrný celkový kognitivní index (GCI) (105,1 ± 14,7 versus 110 ± 16; p<0,05). Téměř dvakrát více lehčích vývojových poruch bylo zachyceno u dvojčat (64,7 %) než u dětí z jednočetných těhotenství (33,3 %; p<0,01) ve skupině starších dětí.

Závěr:
Výsledky ukazují na některá mírná oslabení výkonů: u mladších dětí v motorickém vývoji, u starších dětí v oblasti kognitivního vývoje. Rizikovější skupinou jsou děti narozené z vícečetných těhotenství, jejich výskyt se však již nyní daří redukovat.

Klíčová slova:
intracytoplazmatická injekce spermie, psychomotorický a kognitivní vývoj, vývojové poruchy, Bayley Scales of Infant Development–Second Edition, McCarthy Scales of Children’s Abilities

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články