Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PLACENTA PERCRETA A JEJÍ ATYPICKÁ LOKALIZACE JAKO PŘÍČINA SILNÉHO NITROBŘIŠNÍHO KRVÁCENÍ

Autoři: Rolná M.1, Matlák P.1,2, Dvořáčková J.3

Autoři - působiště: 1Gynekologicko-porodnická klinika FN, Ostrava, přednosta doc. MUDr. O. Šimetka, Ph. D., MBA, 2Gynekologicko-porodnická klinika LF OU, přednosta doc. MUDr. O. Šimetka, Ph. D., MBA, 3Ústav patologie FN, Ostrava, přednostka doc. MUDr. J. Dvořáčková, Ph. D.

Článek: Čes. Gynek.2017, 82, č. 6 s. 478-481
Počet zobrazení článku: 119x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Placenta percreta as a cause of massive intraabdominal bleeding

Objective:
To inform about a rare cause of massive intraabdominal bleeding due to perforation of uterine corner by unrecognized placenta percreta.

Design:
Case report.

Setting:
Department of Gynecology and Obstetrics, University Hospital Ostrava.

Case report:
We report a case of acute haemoperitoneum in pregnant woman at 34th week of gestation. We have detected the cause of the bleeding during emergency caesarean section – perforation of left uterine corner by placenta percreta.

Conclusion:
Placenta percreta is the most severe form of abnormal placental villous adherence. In rare cases, chorionic villi may penetrate surrounding organs and cause acute intraabdominal bleeding. Due to increasing number of surgical interventions on uterus, these disorders are on the rise. It is crucial to anticipate an abnormal placental villous adherence in women with atypical placenta localization. These women should be thoroughly observed and referred to perinatal center with intermediary or intensive care for further management before delivery.

Keywords:
placenta percreta, hemoperitoneum, caesarean section, postpartum hysterectomy


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl práce:
Popsat raritní případ rozvoje masivního hemoperitonea v důsledku krvácení při prorůstání rohu děložního nepoznanou perkrétní placentou.

Typ práce:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika LF OU a FN Ostrava.

Vlastní pozorování:
Popisujeme případ náhle vzniklého hemoperitonea u těhotné ženy ve 34. týdnu gestace. Až v průběhu akutního císařského řezu provedeného z vitální indikace matky byla zjištěna příčina krvácení – prorůstání perkrétní placenty levým děložním rohem.

Závěr:
Abnormální invaze placentární tkáně při poruše placentace nejtěžšího stupně vede k prorůstání chorio­vých klků děložní stěnou v celé její šířce. Ve vzácných případech mohou choriové klky pronikat i do okolních orgánů a být zdrojem náhlého nitrobřišního krvácení. V důsledku zvyšujícího se počtu chirurgických výkonů na děloze incidence těchto poruch stoupá. Při atypické lokalizaci placenty je třeba s možnou poruchou placentace vždy počítat a těhotnou ženu nejenom pečlivě sledovat, ale před porodem včas předat do péče porodnického pracoviště poskytujícího intermediární nebo intenzivní péči.

Klíčová slova:
placenta percreta, hemoperitoneum, císařský řez, postpartální hysterektomie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články