Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

NON-HODGKINŮV B-LYMFOM OVARIÍ S NEPŘÍZNIVOU PROGNÓZOU – NÁHODNÝ NÁLEZ PŘI CÍSAŘSKÉM ŘEZU

Autoři: Kopáčková M.1, Beránek P.1, Bydžovská I.1, Pytlík R.2, Soukup J.3, Mrhalová M.3

Autoři - působiště: 1Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, primář MUDr. P. Černý, 2I. interní klinika – klinika hematologie, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta kliniky prof. M. Trněný, CSc., 3Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. R. Kodet

Článek: Čes. Gynek.2018, 83, č. 1 s. 45-49
Počet zobrazení článku: 64x

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
uzamčeno uzamčeno

Non-Hodgkin´s B-lymphoma of the ovaries with an unfavourable prognosis – incidental finding during caesarean section

Objective:
Presentation of a rare finding non-Hodgkin´s B-lymphoma of the ovary in a patient during caesarean section.

Design:
Case report.

Settings:
Department of Obstetrics and Gynaecology, Regional Hospital Liberec, a.s.; First Internal Clinic – Clinic of Hematology, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University in Prague; Department of Pathology and Molecular Medicine, Second Faculty of Medicine, Charles University in Praque and Motol University Hospital.

Results:
Pregnant woman, 31-years old, primiparous, with a history of caesarean section was examinated in our department due to nonspecific abdominal pain during her pregnancy. During the caesarean section of fetal indication we found bilateral ovarian tumours. We performed unilateral adnexectomy. Preliminary diagnosis from frozen section was thecoma, but final diagnosis (after definitive histology, imunohistochemistry and molecular investigation) was high-grade B-cell non-Hodgkin´s lymphoma with c-myc and bcl-6 gene rearrangement (double-hit lymphoma) resulting in an unfavourable prognosis. The patient consequently completed 6 cycles of chemotherapy with a biological treatment, and achieved a complete remission. However, after 6 months, an early generalisation to the CNS appeared, leading to intracranial hypertension refractory to anithypertensive and anti-oedematous therapy, consequently leading to death.

Conclusion:
Non-Hodgkin´s lymphoma of the ovary in pregnancy is a rare adnexal tumour whose treatment requires interdisciplinary cooperation.

Keywords:
non-Hodgkin‘s lymphoma, double-hit lymphoma, caesarean section, lymphoma in pregnancy, ovarian tumours


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl práce:
Prezentace raritního nálezu non-Hodgkinova B-lymfomu ovarií u pacientky při císařském řezu.

Typ práce:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.; I. interní klinika – klinika hematologie, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha.

Vlastní pozorování:
Těhotná žena ve věku 31 let, primipara s císařským řezem v anamnéze byla vyšetřena na našem oddělení pro nespecifické bolesti břicha v graviditě. Při císařském řezu z indikace plodu jsme nalezli oboustranné tumory ovarií. Během operace byla provedena jednostranná adnexektomie s vyšetřením cryo-cut. Ze zamražených peroperačních řezů byl nádor předběžně mikroskopicky hodnocen jako thekom. Po definitivním vyšetření histologickém, imunohistochemickém a molekulárním byla diagnostika uzavřena jako vysoce maligní non-Hodgkinův B-lymfom s c-myc a bcl-6 přestavbou (tzv. double-hit lymfom) s velmi nepříznivou prognózou. Pacientka absolvovala šest cyklů chemoterapie s biologickou léčbou s kompletní remisí onemocnění. Po šesti měsících však dochází k časné generalizaci do CNS, k rozvoji intrakraniální hypertenze refrakterní na antihypertenzní a antiedematózní terapii s následkem smrti.

Závěr:
Non-Hodgkinův lymfom ovarií v graviditě je vzácnou adnexální malignitou vyžadující mezioborovou spolupráci.

Klíčová slova:
non-Hodgkinův lymfom, double hit lymfom, nádory ovaria, císařský řez, lymfom v graviditě

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články