Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

MELANOM VULVY

Autoři: Arenbergerová M.1, Fialová A.1, Pojezná E.1, Šefrnová P.1, Arenberger P.1, Havránková A.2, Vedral T.3, Šimková M.4, Košťálová M.4

Autoři - působiště: 1Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc., 2Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta doc. MUDr. E. Kučera, CSc., 3Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta prof. MUDr. R. Gürlich, CSc., 4Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. K. Ettler, CSc.

Článek: Čes. Gynek.2013, 78, č. 4 s. 351-355
Počet zobrazení článku: 174x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Vulvar melanoma


Objective:
Malignant melanoma of the vulva is the second commonest vulval malignancy. This article will focus on three cases of vulvar melanoma which have been solved surgically with wide excision, sentinel lymph node biopsy and radical lymphadenectomy.

Design:
Case report.

Setting:
Department of Dermatovenerology 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Faculty Hospital Královské Vinohrady, Prague.

Methods:
Biopsy of the lesion creates a reliable diagnostic procedure. More frequently digital dermoscopy is used for the precise primary diagnostics and follow-up of pigment vulvar lesions.

Results:
Vulvar melanoma has been variously estimated to account for between 3.6 and 10% of malignant vulvar neoplasms. An epidemiologic study revealed ratio of vulvar to skin melanoma 1:71.

Conclusion:
New diagnostic methods such as digital dermoscopy or sentinel node biopsy bringing ever greater progress in precise diagnosis of patients with vulvar melanoma.

Keywords:
vulvar melanoma – therapy – sentinel lymph node – dermoscopy


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn


Cíl studie:
Melanom vulvy představuje druhou nejčastější malignitu vulvy. V článku se zaměříme na tři případy pacientek s vulvárním melanomem, které byly řešeny chirurgickou excizí, biopsií sentinelové uzliny a následně radikální ingvinální lymfadenektomií.

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha.

Metodika:
Spolehlivou diagnostickou metodu představuje biopsie léze. Stále více se k upřesnění diagnostiky a sledování pigmentových projevů v čase využívá digitální dermatoskopie.

Výsledky:
Melanom vulvy podle různých zdrojů tvoří 3,6 % až 10 % maligních vulvárních neoplazií. Epidemiologické studie uvádějí, že poměr kožních a vulvárních melanomů je 71:1.

Závěr:
Nové diagnostické metody, jako je digitální dermatoskopie nebo biopsie sentinelové uzliny, přinášejí stále větší pokrok při zpřesnění diagnostiky pacientek s vulvárním melanomem.

Klíčová slova:
melanom vulvy – terapie – sentinelová uzlina – dermatoskopie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Měření objemu gestačního váčku 
v I. trimestru gestace

Pleváková Z., Krofta L., Řezáčová J., Feyereisl J.
Česká gynekologie

Analgezie u porodu v České republice 
v roce 2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ
– prospektivní observační studie

Štourač P. Bláha J. Nosková P. Klozová R. Seidlová D. Jarkovský J., Zelinková H., OBAAMA-CZ studijní skupina
Česká gynekologie

Výsledky operační léčby stresové inkontinence moči mini-invazivní transobturatorní páskou z jedné inc

Texl J., Huser M., Belkov I., Juráková M., Hudeček R., Janků P., Rejdová I., Ventruba P.
Česká gynekologie

DIAGNOSTIKA A LÉČBA SEPSE V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM

Adámková V., Balík M., Bláha J., Černý V. (editor), Kolář M., Mašata J., Melichar J., Pařízek A. (editor), Pilka R., Plavka R., Štourač P.
Česká gynekologie

Kreditovaný kurz

 

HPV infekce a kondylomata z pohledu gynekologa a imunologa

Autor kurzu: MUDr. Zuzana Humlová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

diskuze