Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

LÉČEBNÝ EFEKT A PERZISTENCE NA LÉČBĚ MIRABEGRONEM U PACIENTŮ S PŘÍZNAKY HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE V MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ STUDII

Autoři: Martan A.1, Mašata J.1, Švabík K.1, Hanuš T.2, Krhut J.3, Zachoval R.4

Autoři - působiště: 1Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc., 2Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc., 3Urologické oddělení FN, Ostravská univerzita, Ostrava, přednosta doc. MUDr. J. Krhut, Ph. D., 4Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha, přednosta doc. MUDr. R. Zachoval, Ph. D.

Článek: Čes. Gynek.2017, 82, č. 6 s. 424-429
Počet zobrazení článku: 97x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Cure effect and persistence of treatment with Mirabegron in patients with symptoms of overactive bladder: a multicentre clinical study

Objective:
The objective of this study was to monitor and evaluate the persistence and cure effect of Mirabegron in patients with overactive bladder syndrome after 18 months of treatment.

Design:
Prospective clinical study.

Settings:
10 gynecological and urological departments in CZE.

Materials and methods:
This is an analysis of a prospective, multicenter monitoring study from May to September 2014. The patients were ≥ 18 years old and had symptoms of OAB for a minimum of three months. Patient check-ups were performed 18 months after the first visit. The dosage of Mirabegron was 50 mg per day in 162 patients, though for 44 of the patients the treatment was changed. During the final check-ups it was ascertained how many patients had discontinued treatment with Mirabegron, at first as a proportion of the whole group of patients and then in relation to gender, age, previous treatment with anticholinergic drugs and changes in the treatment during the study. To evaluate treatment efficacy we employed the TS-VAS and PPBC. During the check-up it was ascertained how many patients had discontinued treatment with Mirabegron, and reasons for this were established. The statistics were calculated using the softwares STATISTICA 12 (Statsoft, USA) and SPSS 20.0 (IBM, v.20.0).

Results:
Prospective monitoring was performed on 206 patients. Their mean age was 62.8 years; mean body mass index for the whole group of patients was 27.3. At the check-up 18 months post-initiation of treatment it emerged that 79 (38.3%) patients had discontinued the treatment. The reasons for discontinuation of treatment were insufficient treatment efficacy (35.4% of patients), while 49.4% cited other reasons (hospitalisation, surgery, gravidity) and 15.2% of patients discontinued therapy because of side effects. The evaluation of treatment persistence with Mirabegron in groups with relation to gender, age and previous treatment with anticholinergic drugs did not establish statistically significant differences. However, there was a statistically significant difference between groups in relation to changes of treatment during study. At the evaluation of the efficacy of the treatment during the check-up 18 months after initiation of treatment the mean TS-VAS was 73.4, a decrease of the scale of bothers evaluated by PPBC before treatment from a mean value of 4.6 to a value of 2.7.

Conclusions:
In our clinical study 18 months treatment persistence with Mirabegron was 61.7%. The reasons were reduced side effects and good cure effect of the drug.

Keywords:
persistence, overactive bladder, Mirabegron


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo vyhodnotit perzistenci a léčebný efekt mirabegronu u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem po 18 měsících léčby.

Typ studie:
Prospektivní klinická studie.

Pracoviště:
Deset gynekologických a urologických pracovišť v ČR.

Materiál a metodika:
Zařazení pacientů do prospektivní multicentrické klinické studie bylo zahájeno v květnu a ukončeno v září 2014, jednalo se o pacienty starší než 18 let, kteří trpěli příznaky OAB minimálně tři měsíce. Kontrolní vyšetření bylo provedeno po 18 měsících od započetí léčby. Dávkování mirabegronu bylo 50 mg jednou denně u 162 pacientů, zatímco u 44 pacientů bylo v průběhu kontrol změněno. Při závěrečném kontrolním vyšetření bylo vyhodnoceno, kolik pacientů léčbu mirabegronem přerušilo, nejprve v celé skupině a poté ve vztahu k pohlaví, věku, předcházející léčbě anticholinergiky a vzhledem k změněné léčbě v průběhu studie. Pro vyhodnocení efektu léčby bylo užito hodnocení TS-VAS a PPBC. Statistická analýza výsledků byla provedena softwary STATISTICA 12 (Statsoft, USA) a SPSS (IBM, v.20.0).

Výsledky:
Do prospektivního sledování bylo zařazeno 206 pacientů, jejich průměrný věk byl 62,8 roků a průměrný body mass index 27,3. Při kontrolním vyšetření bylo zjištěno, že 79 (38,3 %) pacientů přerušilo léčbu. Důvodem přerušení léčby byl u 35,4 % pacientů nedostatečný efekt léčby, u 49,4 % jiné důvody (hospitalizace, chirurgický zákrok, těhotenství aj.), u 15,2 % léčba byla přerušena vzhledem k výskytu nežádoucích účinků léku. Při hodnocení perzistence na léčbě mirabegronem ve skupinách podle věku, pohlaví a s předchozí léčbou anticholinergiky či bez ní nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly. Ty však byly mezi skupinami pacientů bez léčby či se změněnou léčbou v průběhu studie. Při hodnocení efektu léčby byla průměrná hodnota TS-VAS 73,4 a pokles obtíží hodnocených s použitím PPBC z průměrné hodnoty před léčbou 4,6 na hodnotu 2,7.

Závěr:
V naší klinické studii byla 18měsíční perzistence na léčbě mirabegronem 61,7 %. Důvodem bylo jak malé množství nežádoucích účinků léku, tak i jeho dobrý léčebný efekt.

klíčová slova:
perzistence, hyperaktivní močový měchýř, mirabegron

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články