Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

INTRAVENÓZNÍ LEIOMYOMATÓZA JAKO VZÁCNÝ NÁDOR MYOMETRIA

Autoři: Regász V.1,2, Boháč V.2, Rychnovský J.3

Autoři - působiště: 1Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín, primář MUDr. Z. Adamík, Ph. D., 2Gynekologicko-porodnické oddělení, Středomoravská nemocniční, Přerov, primář MUDr. J. Novota, 3Oddělení patologie, Nemocnice Nový Jičín, primářka MUDr. R. Andělová

Článek: Čes. Gynek.2018, 83, č. 1 s. 53-56
Počet zobrazení článku: 56x

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
uzamčeno uzamčeno

Intravenous leiomyomatosis as a rare tumor of myometrium

Aim:
To present a case of a woman diagnosed with intravenous leiomyomatosis of the uterus.

Type of study:
Case report.

Setting:
Department of Obstetrics & Gynaecology, Středomoravská nemocniční a.s., Přerov Hospital.

Case report:
A 39-year old woman was referred to our unit with uterine fibroids, dysfunctional uterine bleeding and anaemia. Abdominal hysterectomy was performed. The histopathological analysis diagnosed the presence of intravenous leiomyomatosis. After a thorough literature review, we decided to perform an adnexectomy. It was not possible to perform this laparoscopically due to adhesions from previous operation. A conversion to open surgery was necessary.

Conclusion:
Intravenous leiomyomatosis is a rare clinical condition characterised by the ability of the leiomyoma to spread outside the uterus via the venous system. The diagnosis is difficult to obtain and can only be made after histopathological examination. There are no universal treatment guidelines in place at present.

Keywords:
intravenous leiomyomatosis, myoma/leiomyoma/fibroid, surgical treatment, hysterectomy, adnexectomy


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl práce:
Prezentovat případ a managment pacientky s intravenózní leiomyomatózou dělohy.

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnické oddělení, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov.

Vlastní pozorování:
Třiceti devítiletá pacientka byla odeslána na naše pracoviště pro děložní myomatózu, abnormální děložní krvácení a sekundární anémii a byla u ní provedena abdominální hysterektomie. Výsledek histopatologického vyšetření prokázal přítomnost intravenózní leiomyomatózy. Po prostudování dostupné literatury jsme indikovali u pacientky provedení oboustranné adnexektomie. Tu po předchozí zánětlivé pooperační komplikaci – adhezivní proces nebylo možné bezpečně provést laparoskopicky, a proto byla indikována konverze a provedení z tomického přístupu.

Závěr:
Intravenózní leiomyomatóza je raritní klinická jednotka charakterizovaná schopností leiomyomu šířit se mimoděložně venózním systémem. Stanovení diagnózy je velice obtížné a možné až na základě histopatologického popisu. Neexistují jednoznačné doporučené postupy k terapii.

Klíčová slova:
intravenózní leiomyomatóza, myom, leiomyom, chirurgická léčba, hysterektomie, adnexektomie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články