Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

HYPERCHOLESTEROLÉMIE V TĚHOTENSTVÍ: ÚVAHY O JEJICH ETIOLOGII A DIAGNOSTICKÉM VÝZNAMU

Autoři: Hyánek J.1, Pehal F.1, Dubská L.1, Miková J.1, Gombíková L.1, Kubů S.2, Haláčková P.2, Feyereisl J.2, Táborský L.1

Autoři - působiště: 1
Metabolická ambulance a Oddělení klinické biochemie, Nemocnice na Homolce, Praha, 
 primář MUDr. L. Táborský, 2
Oddělení klinické biochemie, ÚL Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, Praha, 
 ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.

Článek: Čes. Gynek.2017, 82, č. 6 s. 455-461
Počet zobrazení článku: 81x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

The hypercholesterolemias in pregnancy: their etiology and diagnostic significance considerations

Objective:
Analysis of gestational hypercholesterolemia incidence in Prague population of healthy pregnant women. Diagnostic significance of non-cholesterol sterols as suitable markers of endogenous synthesis and intestinal absorption in etiology of gestational hypercholesterolemia.

Design:
Retrospective study.

Patients and methods:
From 21 000 healthy pregnant women set of 84 patients with blood level of total cholesterol >7.0 mmol/l where noncholesterol sterols had been analyzed by use of GC/MS method on Finnigan MAT 120b. Lathosterol and desmosterol as markers of endogenous syntesis and campesterol and sitosterol as markers for intestinal absorbtion. Classical lipid parameters have been analyzed on Beckman Coulter and Cobas analyzators.

Results:
The median of total cholesterol values in the set of 21 000 healthy pregnant women – 6,8 mmol/l was observed; median of LDLCh – 4.6 mmol/l and HDLCh – 2.2 mmol/l. The frequency of hypercholesterolemia values > 8.0 mmol/l 1:132 (!) was observed. The average values were for lathosterol 7.8 ± 1.7 µmol/l; desmosterol 4.7 ± 0.9 µmol/l; campesterol 9.8 ± 2.6 µmol/l; sitosterol 9.6 ± 3.8 µmol/l. The correlations of lathosterol with total cholesterol r = 0.524 as well as with non-HDLCh r = 0.35 and LDLCh r = 0.36 were observed. In campesterol or sitosterol as well as HDLCh or TAG no significant correlations have been observed.

Discussion:
Pilot study for gestational hypercholesterolemias in Czech population of healthy pregnant women proved the high frequency of increased levels of total cholesterol (> 8.0 mmol/l) 1:132. Increased levels of lathosterol values could explain the hypercholesterolemia in pregnancy as result of higher endogene synthesis of cholesterol.

Conclusion:
Relatively high frequency of hypercholesterolemia in pregnancy is caused according to our findings by increased endogenous synthesis of cholesterol via lathosterol. The highly increased values of cholesterolemia during pregnancy could be efectivelly used for detection and after ending of lactation period for further differential diagnostic and treatment of previously undiagnosed familial hypercholesterolemias.

Keywords:
hypercholesterolemia in pregnancy, non-cholesterol sterols, lathosterol, desmosterol, campesterol, sitosterol


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Předneseno na 31. sympoziu dědičných metabolických poruch, Bratislava 2016.

Souhrn

Cíl studie:
Analýza výskytu těhotenské hypercholesterolémie ve zdravé pražské populaci těhotných žen. Diagnostický význam necholesterolových sterolů (NCHS) – markerů syntézy a absorpce cholesterolu u zdravých pacientek s těhotenskou hypercholesterolémií k určení její etiologie.

Typ studie:
Retrospektivní studie.

Metodika a pacientky:
Ze 21 000 klinicko-biochemických výsledků zdravých těhotných pacientek byl vybrán soubor 84 pacientek s hladinou celkového cholesterolu (CCh) > 7,0 mmol/l, u kterých byly NCHS stanoveny GC/MS metodou na Finnigan MAT 120b. Klasické lipidové parametry byly stanoveny na automat. analyzátorech Beckman Coulter a Cobas.

Výsledky:
Medián CCh ve skupině 21 000 pacientek činil 6,8 mmol/l; LDL-Ch 4,6 mmol/l a HDL-Ch 2,2 mmol/l. Incidence hypercholesterolémie > 8,0 mmol/l činila v populaci zdravých těhotných žen 1:132 (!). V souboru pacientek byly nalezeny tyto hodnoty NCHS: lathosterol 7,8 ± 1,7 µmol/l, desmosterol 4,7 ± 0,9 µmol/l; campesterol 9,8 ± 2,6 µmol/l a sitosterol 9,6 ± 3,8 µmol/l. Byla nalezena korelace mezi latosterolem a LDL-Ch (r = 0,524) a dále s nonHDL-Ch (r = 0,565). Campesterol a sitosterol nevykazovaly korelaci s NCHS stejně jako HDL-Ch a TAG.

Diskuse:
Pilotní studie dokládá v naší populaci vysoké hodnoty CCh u zdravých těhotných a jejich vysokou incidenci (1:132). Analyzované spektrum NCHS napovídá, že vysoký CCh je způsoben jeho vyšší endogenní syntézou.

Závěr:
Výskyt těhotenské hypercholesterolémie v naší populaci je relativně vysoký a podle našich výsledků je zvýšení vyvoláno zvýšenou endogenní syntézou cholesterolu. Zvýšených hodnot CCh v těhotenství je možno využít k selektivnímu vyhledávání do té doby nepoznané familiární hypercholesterolémie a po skončení laktace k její následné léčbě.

Klíčová slova:
hypercholesterolémie v těhotenství, necholesterolové steroly, celkový cholesterol, lathosterol, desmosterol, campesterol, sitosterol

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články