Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

DĚTI NAROZENÉ PO INTRACYTOPLAZMATICKÉ INJEKCI SPERMIE: FAKTORY NEPLODNOSTI, PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ A PORODU, PERINATÁLNÍ OBDOBÍ

Autoři: Šnajderová M.1,2, Mardešić T.2,3, Zemková D.1, Šípek A.4,5, Gregor V.2,6, Krejčířová D.2,7, Sobotková D.4, Kraus J.8, Lánská V.9

Autoři - působiště: 1Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. 2Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, ředitel MUDr. A. Malina, Ph.D. 3Sanatorium Pronatal, Praha, vedoucí lékař doc. MUDr. T. Mardešić, CSc. 4Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 53. LF UK, Praha, děkan doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. 6Oddělení klinické genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel MUDr. K. Filip, CSc., MBA 7Oddělení klinické psychologie, Fakultní Thymayerova nemocnice, Praha, ředitel MUDr. K. Filip, CSc., MBA 8Dětská neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Komárek, CSc. 9Oddělení statistiky, IKEM, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Malý, CSc.

Článek: Čes. Gynek.2008, 73, č. 1 s. 16-21
Počet zobrazení článku: 911x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Children Born after Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI):Factors of Infertility, Pregnancy Complications, Neonatal Period and Neonatal Characteristics

Objective:
To analyze the type of infertility, pregnancy and neonatal outcome in children conceived after intracytoplasmic sperm injection (ICSI children).

Design:
Prospective open cross-sectional clinical study.

Setting:
University hospital and private IVF unit.

Methods:
Type of infertility, pregnancy complications, neonatal period and neonatal characteristics were evaluated in 135 newborns conceived after ICSI from singleton and twin pregnancies and compared to general population.

Results:
The percentage of twins was significantly higher after ICSI compared to general population (31% versus 1.7%; p<0.001) as well as the percentage of caesarean section deliveries (31% versus 17.8%; p<0.001). Some complication in neonatal period was found in 21.5% ICSI newborns (18 out of 42 twins and 12 out of 93 singletons; p< 0.001). Some complication during the course of pregnancy was found in 50.9% ICSI children.

Conclusions:
no differences in gestational age, birth weight and birth length were found when ICSI and spontaneously conceined (sc) singletons and ICSI and SC twins were compared. However, complications during the course of pregnancy and in the neonatal period were more frequent in ICSI conceived children.

Key words:
ICSI, type of infertility, pregnancy, neonatal period


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Analýza faktorů neplodnosti, průběhu těhotenství a perinatálního období po intracytoplazmatické injekci spermie (ICSI).

Typ studie:
Prospektivní otevřená průřezová klinická studie.

Pracoviště:
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol a Sanatorium Pronatal, Praha.

Metodika:
Sledovány byly faktory neplodnosti, průběh těhotenství, perinatální období a údaje o novorozenci u 135 dětí porozených po ICSI z jednočetných a dvoučetných těhotenství a porovnány s populační normou.

Výsledky:
Podíl dětí z vícečetných těhotenství po ICSI je proti spontánně počatým vyšší (31 % proti 1,7 %; p<0,001), stejně jako celkový podíl porodů císařským řezem (31 % versus 17,8 %; p<0,001). V perinatálním období se vyskytl problém u 21,5 % novorozenců (18 z 42 dvojčat, 12 z 93 u jednočetných gravidit; p<0,001). Komplikace provázely 50,9 % těhotenství.

Závěry:
Při vzájemném srovnání jednočetných a dvoučetných těhotenství v populaci a u dětí počatých po ICSI se gestační věk, porodní hmotnost a porodní délka neliší. Komplikace v těhotenství a v perinatálním období jsou však u dětí počatých po ICSI častější.

Klíčová slova:
ICSI, faktory neplodnosti, průběh těhotenství, perinatální období

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články