Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

MUDr. Petr Sucharda, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2

REDAKČNÍ RADA

Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Ústav biofyziky 1. LF UK
Salmovská 1
120 00 Praha 2

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Interní ambulantní oddělení – osteocentrum, Ústřední vojenská nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a IPVZ FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

MUDr. Otto Herber

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Nerudova 686
278 01 Kralupy nad Vltavou

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

II. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., D.h.c.

Osteocentrum LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11
128 01 Praha 2

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

Kancelář WHO v ČR
Rytířská 31
110 00 Praha 1

Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Farmakologický ústav 2. LF UK
Plzeňská 221/130
150 00 Praha 5

Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Ortopedická klinika 2. LF UK a VFN
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články