Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Kontakt

Vedoucí redaktor:
MUDr. Petr Sucharda, CSc.III.
interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2

Redaktor:
Mgr. Martin Čermák

Vydává: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s.
               Sokolská 31
               120 26 Praha 2

Pro ČLS JEP připravuje MeDitorial, s. r. o.
               Sokolská 31/490
               120 26 Praha 2

Výroba a tisk
Ocean Design

Inzerce: ČLS JEP z. s.
               Sokolská 31
               120 26 Praha 2
               tel: 224 266 223
               email: nto@cls.czczma@cls.cz

V ČR rozšiřuje:
Nakladatelství Olympia, s. r. o.
Werichova 973
252 64 Velké Přílepy

V SR rozšiřuje:
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., 
P. O. BOX 183, 
Stará Vajnorská 9
830 00 Bratislava
infolinka: +421 800 188 826
e-mail: info@ipredplatne.sk
            objedavky@ipredplatne.sk
www.ipredplatne.sk

Zasílání rukopisů - viz pokyny pro autory:
www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-pokyny





Prohlášení

Provozovatelem projektu www.proLékaře.cz je výhradně společnost MeDitorial. Obsah odborných časopisů z produkce ČLS JEP nijak ČLS JEP nezavazuje k odpovědnosti za jakoukoliv část projektu www.proLékaře.cz.

Celé znění Prohlášení
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články