Přihlášení

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VYUŽÍVÁNÍ DIAGNÓZ SOUVISEJÍCÍCH S UŽÍVÁNÍM TABÁKU V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Miroslav Zvolský1, Blanka Nechanská1, Eva Králíková2

Autoři - působiště: 1Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, 2Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a VFN, Centrum pro závislé na tabáku III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a VFN, Praha

Článek: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 573-578
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 96x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

The use of diagnoses related to tobacco use in the Czech Republic


Background:
According to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision, tobacco dependence is coded by group F17 – Mental and behavioral disorders due to use of tobacco. There are other codes for diagnoses and conditions associated with tobacco use. The aim of our analysis was to determine how often these codes are reported in clinical practice.

Methods and results:
We observed the incidence of diagnoses F17, P04.2, Z72.0 or T65.2 in years 2002–2011 in hospitalized patients and the F17 diagnosis in patients of psychiatric health facilities. According to data from the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic diagnoses indicating smoking patients were reported in 1.5% of hospitalized patients in 2011, although the prevalence of smoking in the population is around 30% in last 15 years. Smoking-related diagnoses were reported in 2.1% of cases in Internal medicine departments. Codes F17, T65.2 and Z72.0 occurred as an accessory diagnose in vascular brain disease in 1.8% of hospitalizations and for respiratory tract neoplasms (dg. C32–C34) it was 7.1% of hospitalizations.

Conclusions:
These results demonstrate the underestimation of the importance of smoking and its relationship to clinical disciplines. Although it is one of the most common diseases in the population with a direct relation to fatal diseases of civilization, the information on its incidence is not used in clinical practice.

Key words:
nicotine dependence, passive smoking, International Classification of Diseases, hospitalization, morbidity.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn


Východisko:
Podle 10. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů je závislost na tabáku kódována diagnózami skupiny F17 – Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku. Existují i další kódy pro diagnózy a stavy spojené s užíváním tabáku. Cílem naší analýzy bylo ověřit, jak často jsou kódy těchto diagnóz v klinické praxi vykazovány.

Metody a výsledky:
Sledovali jsme výskyt diagnóz F17, P04.2, T65.2 nebo Z72.0 v letech 2002–2011 u hospitalizovaných pacientů a výskyt diagnózy F17 u pacientů psychiatrických zdravotnických zařízení. Dle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky byly diagnózy indikující kuřáctví pacienta v roce 2011 vykazovány u 1,5 % hospitalizovaných, ačkoliv prevalence kouření je v populaci nad 15 let kolem 30 %. Diagnózy související s kouřením byly na interních odděleních vykázány v 2,1 % případů. Jako vedlejší se diagnózy F17, T65.2 a Z72.0 vyskytovaly u cévních onemocnění mozku v 1,8 % hospitalizací, u novotvarů dýchací soustavy (dg. C32-C34) to bylo 7,1 % hospitalizací.

Závěry:
Tyto výsledky vypovídají o podceňování významu kouření a jeho souvislostí s klinickými obory. Přestože se jedná o jedno z nejčastějších onemocnění v populaci s přímým vztahem k fatálním civilizačním chorobám, informace o něm je užívána při popisu zdravotního stavu pacienta minimálně.

Klíčová slova:
závislost na tabáku, pasivní kouření, mezinárodní klasifikace nemocí, hospitalizace, morbidita.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Zdánlivá smrt někdy zachraňuje život

Časopis lékařů českých

Genetické pozadí běžných forem obezity – od studií identických dvojčat po studium kandidátních genů obezity*

Běla Bendlová, Petra Lukášová, Markéta Vaňková, Daniela Vejražková, Olga Bradnová, Josef Včelák, Soňa Stanická, Hana Zamrazilová, Irena Aldhoon-Hainerová, Lenka Dušátková, Marie Kunešová, Vojtěch Hainer
Časopis lékařů českých

Centra pro závislé na tabáku v České republice v roce 2012: přehled, ekonomika

Eva Králíková, Alexandra Kmeťová, Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná, Jiří Rameš, Lenka Štěpánková, Kamila Zvolská, Jana Skoupá
Časopis lékařů českých

PLÁNOVANÉ AKCE SLOŽEK ČLS JEP

Časopis lékařů českých

Hulín I., Ostatníková D. a kol. O vedeckom bádaní v medicíne

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Časopis lékařů českých

S dětmi proti obezitě

Zlatko Marinov, Cecília Marinová, Dalibor Pastucha, Hana Střítecká, Radek Ptáček
Časopis lékařů českých

Kreditovaný kurz

 

Epidemiologie a klinický obraz herpes zoster

Autor kurzu: Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze