Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

TRADIČNÍ MEDICÍNA A SOUČASNOST: TERAPIE DNY

Autoři: Tomáš Alušík1, Štefan Alušík2

Autoři - působiště: 1Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze, 2Katedra vnitřního lékařství IPVZ, Praha

Článek: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 454-457
Kategorie: Dějiny lékařství
Počet zobrazení článku: 556x

uzamčeno uzamčeno

Traditional medicine and the present: the therapy of gout

The authors describe the history of treatment of gout by using colchicine (colchicum; the active substance of Colchicum autumnale). The references to this plant and its effects (incl. several recipes for the preparation of remedies) in the gout treatment date back already from the antiquity, but the indisputable evidence of its use in the therapy of the disease in question comes only from the 6th century AD, by Alexander of Tralles. At present, colchicine became an officially preferred drug.

Some other examples of medicines of plant origin (e.g. verbena), which were used already by ancient civilizations and are often chosen for therapy even today. The potential of medicinal drugs hasn’t been completely exhausted yet.

Keywords:
traditional medicine, antiquity, colchicine, artemisinin, Alexander of Tralles


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Autoři popisují historii léčby dny kolchicinem (což je účinná látka ocúnu jesenního – Colchicum autumnale). Již v antice se objevují popisy této rostliny a jejích účinků při léčbě dny, ale nesporný doklad o jejím užití v terapii této choroby, včetně několika receptů k přípravě léčiv, pochází až ze 6. století n. l. od Alexandra z Tralleis. V současnosti se kolchicin stal oficiálně preferovaným lékem.

Dále jsou v článku uvedeny některé další příklady léčiv rostlinného původu (např. verbena), které byly užívány již v dávných civilizacích a jsou častou terapeutickou volbou v léčbě ještě dnes. Potenciál léčivých bylin dosud nebyl zcela vyčerpán.

Klíčová slova:
tradiční medicína, antika, kolchicin, artemisinin, Alexandros z Tralleis

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 8x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články