Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SEKUNDÁRNÍ PŘÍZNAKY ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ V MEZINÁRODNÍCH STUDIÍCH

Autoři: Ivana Márová1, Karel Pančocha2, Petr Kachlík3

Autoři - působiště: 1Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, Brno, 2Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, Pedagogická fakulta MU, Brno, 3Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, Brno

Článek: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 437-444
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 290x

uzamčeno uzamčeno

Secondary symptoms of disability in international studies

The overview study deals with the secondary conditions in individuals with disability. In the framework of the overview study 24 researches (1984–2016) were analyzed. According to the researches, individuals with disabilities are exposed to several secondary conditions such as obesity, pressure sores, metabolic imbalance, pain, fatigue, depression and others. Secondary conditions have been observed mainly in individuals with physical disability. The most frequently used research approach was a quantitative research strategy based on the form of a questionnaire. The range of research sample differs among selected studies. Smallest research sample consisted of 71 respondents, the largest of 3076 respondents. Secondary symptoms of disability may be perceived as less serious problems, however their presence and cumulation can significantly decrease the quality of life of people with disabilities.

Keywords:
secondary conditions, individual with disabilities, obesity, skin disease, depression


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Práce se zabývá sekundárními příznaky postižení u osob se zdravotním postižením. Je analyzováno 24 zahraničních výzkumů sledujících dané téma v letech 1984–2016. U jedinců se zdravotním postižením se nejčastěji vyskytují sekundární příznaky v podobě obezity, proleženin, metabolických obtíží, bolestivosti, únavy, deprese a dalších problémů. Ve vybraných studiích byly sekundární příznaky sledovány zejména u dospělých jedinců s tělesným postižením. Nejčastěji voleným výzkumným postupem byla kvantitativní výzkumná strategie realizovaná formou dotazníku. Velikost výzkumných vzorků se u sledovaných studií významně lišila. Nejmenší výzkumný vzorek činil 71 respondentů, největší pak 3076. Sekundární příznaky postižení mohou být vnímány jako méně závažné obtíže, jejich přítomnost a případná kumulace však může významně snížit kvalitu života osob se zdravotním postižením.

Klíčová slova:
sekundární příznaky zdravotního postižení, jedinec se zdravotním postižením, obezita, kožní onemocnění, deprese

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 7x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články