Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

MODERNÍ POHLED NA PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ

Autoři: David Sedmera1,2, František Vostárek2

Autoři - působiště: 1Anatomický ústav 1. LF UK, Praha, 2Fyziologický ústav AV ČR, Praha

Článek: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 417-421
Kategorie: Přehledové články
Počet zobrazení článku: 805x

uzamčeno uzamčeno

The contemporary view of the cardiac conduction system

Cardiac conduction system was described in its complete form in homeotherm vertebrates 110 years ago. Despite this fact, many new findings concerning its specification and development that have an impact on its pacemaking and conducting function appeared in the past decade. Conduction system disorders are associated with arrhythmias, and some of which have a developmental origin. Evolutionary view on this area is particularly useful for better understanding of the atrioventricular canal remodelling.

Keywords:
Purkinje fibers, bundle branches, AV bundle, AV node, SA node


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Převodní systém srdeční byl ve formě přítomné u teplokrevných obratlovců úplně popsán před 110 lety. Navzdory tomu bylo v poslední době získáno množství poznatků o jeho specifikaci a vývoji, jež mají význam pro jeho funkci při tvorbě a vedení vzruchu srdcem. Poruchy převodního systému jsou spojovány s arytmiemi, z nichž některé mají vývojový podklad. Evoluční pohled na tuto problematiku je užitečný zejména pro lepší pochopení přestavby síňokomorového kanálu.

Klíčová slova:
Purkyňova vlákna, Tawarova raménka, Hisův svazek, AV uzel, SA uzel

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 5x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články