Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

HISTORIE A SOUČASNOST REGISTRACE VROZENÝCH VAD V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: 1,2,3Šípek A, 1,3Gregor V, 1,4Horáček J, 5Mazánková V, 5Langhammer P, 6Šípek A. jr.

Autoři - působiště: 1Fakultní Thomayerova nemocnice Praha, Oddělení lékařské genetiky 2Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 3Sanatoriom Pronatal s.r.o. 4Gennet, Praha 5Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha 6Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Článek: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 505-509
Kategorie: Dějiny lékařství
Počet zobrazení článku: 758x

uzamčeno uzamčeno

History and present of registration of congenital anomalies in the Czech Republic

In this paper we summarize the development of the official registration program of congenital anomalies in the Czech Republic from its beginnings in 1964 to present state. The historical review shows all running changes in the registration process that always reflected the actual knowledge in the epidemiology of congenital anomalies. The quantitative changes include mainly the change in the numbers of registered diagnoses. The qualitative changes include the increase of the age limit at diagnoses from original 7 days to current 15 years of age and the association of the prenatally diagnosed cases with the core database. During the 45 years of consecutive monitoring of the congenital anomalies in the Czech Republic we have determined the incidences of severe congenital anomalies in the population and we have analyzed the trends in these incidences (using both time and territory criteria). In the conclusion we discuss the role of the registration in the National health information system and the importance for the healthcare quality monitoring.

Key words:
congenital anomaly, registration, surveillance, incidence.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

V práci je shrnut vývoj oficiální registrace vrozených vad v České republice od jejího počátku v roce 1964 až po současnost. V historickém přehledu jsou ukázány průběžné změny v registraci, které vždy reflektovaly aktuální stav poznání v epidemiologii vrozených vad. Jsou to jednak změny kvantitativní, jednak kvalitativní. Mezi kvantitativní změny patří především změny v počtu registrovaných vrozených vad, ke kvalitativním pak prodloužení doby hlásitelnosti z původních sedmi dnů až na 15 let věku života dítěte a přiřazení sledovaní prenatálně diagnostikovaných případů vrozený vad. V průběhu 45leté konsekutivní řady sledování vrozených vad v České republice byly především stanoveny průměrné četnosti závažných vrozených vad v populaci, dále byly analyzovány změny četností jak z pohledu časového, tak i prostorového. V závěru je rozebráno postavení registrace vrozených vad v rámci Národního zdravotnického informačního systému a význam pro monitorování kvality poskytované zdravotní péče.

Klíčová slova:
vrozená vada, registrace, surveillance, incidence.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články