Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

DĚTSKÁ PALIATIVNÍ PÉČE

Autoři: Mahulena Mojžíšová

Autoři - působiště: Dětské oddělení, Nemocnice Hořovice, a. s., Domácí hospic Cesta domů, z. ú

Článek: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 37-40
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 447x

uzamčeno uzamčeno

Pediatric palliative care

Based on the definition by the WHO from 1998, palliative care for children is the active, total care of the child’s body, mind and spirit, and involves giving care to the family. It begins when the illness is diagnosed and continues regardless of whether a child receives treatment directed at the disease. The World Health Organization (WHO) definition of pediatric palliative care was adopted by IMPaCCT (International Meeting for Palliative Care in Children, Trento) and became the key point of document, which defines and determines standards for care of children with life-limiting and life-threatening disease and recommends that these standards should be implemented in all European countries. Since 2015, the development of child palliative care in the Czech Republic is systematically promoted by the task force on palliative care for children of the Czech Society of Palliative Medicine.

Key words:
pediatric palliative care, life-limited disease, life-threatening disease, standards, family, complex care


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

„Ale co se se mnou stane, až umřu? Co se stane s babičkou?“…. „Babička bude dál žít v nás a možná bude dále žít jinak a jinde, ale už ji asi opravdu neuvidíme. Určitě ne tak, jak ji vidíme teď,“ odpovídala trpělivě maminka. Tušila ty malé skřety v Emilčině hlavě a dodala: „Jeden chytrý muž jednou řekl, že smrti se bát nemusíme, protože až přijde smrt, už tu nebudeme, a dokud žijeme, není tu smrt“.
(J. B. L. Knox: Je smrt jako duha?)

Souhrn

Dětská paliativní péče je dle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1998 aktivní komplexní péčí o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi nemocného dítěte a zahrnuje také podporu rodiny. Tato péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítěti zároveň poskytována léčba zaměřená na diagnostikované onemocnění. Tuto definici přejal IMPaCCT (International Meeting for Palliative Care in Children, Trento) v roce 2006 a stala se klíčovou ve společném dokumentu, který definuje a určuje standardy péče o děti s život limitujícím a ohrožujícím onemocněním a doporučuje zavedení těchto standardů ve všech zemích Evropy. O rozvoj dětské paliativní péče v naší republice se od konce roku 2015 systematicky zasazuje pracovní skupina dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Klíčová slova:
dětská paliativní péče, život limitující onemocnění, život zkracující onemocnění, standardy, rodina, komplexní péče

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články