Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vysoká míra terapeutické odpovědi na ixekizumab u pacientů s psoriázou po selhání předchozí léčby biologiky

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 12.10.2017

Vysoká míra terapeutické odpovědi na ixekizumab u pacientů s psoriázou po selhání předchozí léčby biologiky

Nedávno byly publikovány výsledky subanalýzy studií s ixekizumabem v terapii středně těžké nebo těžké plakové psoriázy. Tato nová biologická látka vede k vysoké míře trvající odpovědi u pacientů se závažnějšími formami psoriázy.

Ixekizumab – látka cílící na interleukin 17A

Pacienti s psoriázou a nedostatečnou terapeutickou odpovědí na některé z tradičních biologických léčiv mohou profitovat z nového biologika ixekizumabu. Ten představuje monoklonální protilátku selektivně se vázající na interleukin 17A s vysokou afinitou.

Data ze studií fáze III: UNCOVER-2 a UNCOVER-3

Data uveřejněná v dubnu 2017 v American Journal of Clinical Dermatology vycházejí z post-hoc subanalýzy u pacientů s nedostatečnou odpovědí na etanercept ze dvou studií fáze III. Jednalo se o studie UNCOVER-2 a UNCOVER-3. Odpověď na léčbu byla hodnocena v týdnu 12. K hodnocení byly využity různé škály zahrnující sPGA (static Physician Global Assessment, hodnotící psoriatické léze ve smyslu indurace, erytému a dle škály závažnosti) a PASI 75 (při dosažení tohoto parametru došlo u pacienta ke zlepšení nejméně o 75 % oproti výchozímu stavu). V případě škály sPGA bylo za terapeutickou odpověď hodnoceno zlepšení od vstupního indexu minimálně o 2 body s dosažením skóre 0 či 1.

Pacienti, kteří neodpověděli na léčbu etanerceptem v dávce 50 mg 2× týdně v průběhu prvních 12 týdnů, podstoupili 4týdenní wash-out a dále byli léčeni ixekizumabem podávaným každé 4 týdny, a to od týdne 16 do týdne 60. Obdobně pacienti léčení v prvních 12 týdnech placebem a bez uspokojivé terapeutické odpovědi byli v týdnu 12 převedeni na ixekizumab.

Povzbuzující výsledky

Po změně léčby na ixekizumab dosáhl podstatný podíl pacientů rychlého a trvajícího zlepšení poté, co v předchozím období neodpověděli na terapii etanerceptem. Ve studii UNCOVER-2 dosáhlo sPGA 0 či 1 po 12 týdnech podávání ixekizumabu 73 % nonrespondérů. Ve studii UNCOVER-3 dosáhlo PASI 75 78,2 % pacientů, taktéž po stejném intervalu léčby. Pokud šlo o bezpečnostní profil, nebyl zaznamenán rozdíl v tom, jestli byl ixekizumab nasazen po etanerceptu, nebo po placebu.

Závěr

U pacientů se středně závažnou či závažnou formou aktivní psoriázy může být obtížné dosáhnout optimální odpovědi i přes použití biologik. Citované studie ukázaly, že ixekizumab vedl k vysoké míře odpovědi po 3 měsících léčby, a to i u nemocných, jejichž odpověď na etanercept podávaný v předchozím období selhala. Jde tedy o velmi slibnou látku nabízející další krok ke kontrole tohoto komplikovaného onemocnění.

(eza)

Zdroj: Blauvelt A., Papp K. A., Griffiths C. E. M. et al. Efficacy and safety of switching to ixekizumab in etanercept non-responders: a subanalysis from two phase III randomized clinical trials in moderate-to-severe plaque psoriasis (UNCOVER-2 and -3). Am J Clin Dermatol 2017; 18 (2): 273–280, doi: 10.1007/s40257-016-0246-9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Baricitinib inhibuje radiograficky hodnocenou progresi poškození kloubů

Ve 24 týdnů trvající klinické studii fáze III RA-BUILD baricitinib, inhibitor Janusových kináz JAK1 a JAK2, prokázal účinnost u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na konvenční systémová chorobu modifikující léčiva (csDMARDs). Pacientům byla nabídnuta účast v prodloužení studie.

Nízká imunogenita ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Při cílené terapii biologiky mohou u některých pacientů vzniknout protilátky proti podávanému léčivu, jejichž výskyt snižuje účinnost léčby. Autoři posteru prezentovaného na 74. výroční konferenci American Academy of Dermatology se zaměřili na imunogenitu ixekizumabu, monoklonální protilátky proti IL-17A, u pacientů s psoriázou.

Účinnost ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Psoriáza je chronická zánětlivá dermatóza postihující 2–4 % středoevropské populace. Nejedná se o život ohrožující onemocnění, ale má obrovský vliv na fyzickou, sociální a hlavně psychickou stránku života.Všechny novinky