Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání ixekizumabu s placebem a etanerceptem v hodnocení kvality života a subjektivních potíží psoriatiků

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 7.12.2017

Srovnání ixekizumabu s placebem a etanerceptem v hodnocení kvality života a subjektivních potíží psoriatiků

Dvě prospektivní dvojitě zaslepené multicentrické studie fáze III sledovaly účinnost a bezpečnost ixekizumabu (rekombinantní humanizované monoklonální protilátky proti interleukinu 17A) ve srovnání s placebem a etanerceptem v léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy. V rámci hodnocení se věnovala pozornost také dermatologickému indexu kvality života (DLQI) a intenzitě pruritu.

Metodika a průběh studií

Do studií UNCOVER-2 a UNCOVER-3 bylo zařazeno 2570 pacientů s potvrzenou diagnózou chronické ložiskové psoriázy, která byla stanovena před ≥ 6 měsíci, s postižením minimálně 10 % těla a alespoň středně závažným stupněm onemocnění: se skóre sPGA (static Physician Global Assessment) ≥ 3 a hodnotou indexu PASI (Psoriasis Area And Severity Index) ≥ 12.

Dvě skupiny pacientů byly léčeny pomocí ixekizumabu v dávce 80 mg buď 1× za 2, nebo 1× za 4 týdny, která následovala vždy po zahajovací dávce 160 mg. Dalším dvěma skupinám bylo podáváno placebo nebo etanercept (50 mg 2× týdně). V rámci hodnocení účinnosti bylo cílem dosažení skóre sPGA 0 či 1 a minimálně 75% zlepšení indexu PASI po 12 týdnech terapie.

Účinnost na příznaky psoriázy

V obou klinických hodnoceních byly studijní cíle pro ixekizumab splněny. Ve skupinách léčených ixekizumabem 1× za 2 týdny dosáhlo PASI 75 ve studiích UNCOVER-2 a -3 celkem 89,7 a 87,3 % pacientů, při podávání 1× za 4 týdny to bylo 77,5 a 84,2 %. U nemocných užívajících placebo šlo celkem o 2,4 a 7,3 % a ve skupině s etanerceptem o 41,6 a 53,4 %. Oba režimy dávkování ixekizumabu byly po 12 týdnech léčby signifikantně účinnější než placebo i etanercept.

Ve studiích byly ale sledovány také vyšší cíle zlepšení příznaků psoriázy než jen 75% zlepšení: Během 12 týdnů bylo dosaženo PASI 90 až u 71 % pacientů s dávkováním ixekizumabu 1× za dva týdny a přibližně u 40 % pacientů byl zaznamenán úplný ústup kožních příznaků (PASI 100).

Při obou sledováních byl také pozorován rychlý nástup účinku ixekizumabu. Polovina pacientů z ixekizumabové skupiny dosáhla PASI 75 již do 4. týdne a PASI 90 do 8. týdne sledování.

Hodnocení kvality života

Kvalita života hodnocená indexem DLQI (Dermatology Life Quality Index) se výrazně zlepšila u pacientů užívajících ixekizumab již od 2. týdne. Po 12 týdnech uvádělo DLQI 0/1 (tedy žádné omezení související s psoriázou) alespoň 60 % pacientů na ixekizumabu oproti 34, resp. 44 % u etanerceptu. Významně větší část pacientů s DLQI 0/1 spadala do skupiny, kde se PASI zlepšilo o 90–100 %, než do skupiny se zlepšením PASI jen o 75–89 %. Toto zjištění podporuje význam dosažení těch nejvyšších terapeutických cílů, při nichž zlepšení stavu pokožky přináší další signifikantní zlepšení kvality života pacientů.

Závažnost pruritu

Pacienti, kteří měli výchozí skóre závažnosti pruritu (měřenou pomocí itch NRS − itch numeric rating scale) ≥ 4, dosahovali již po prvním týdnu užívání ixekizumabu v obou režimech dávkování významnějšího zlepšení skóre (o ≥ 4 body) v porovnání s nemocnými užívajícími placebo a etanercept (p < 0,001). Na konci 12týdenního období byla evidována výrazná redukce svědění u > 80 % osob léčených ixekizumabem.

Závěr

Výsledky terapie ixekizumabem prokázaly jeho účinnost a rychlý nástup účinku při léčbě nejen objektivních (PASI 75/90/100), ale i subjektivních příznaků psoriázy (kvalita života měřená podle DLQI 0/1 a svědění měřené zlepšením Itch NRS o ≥ 4 body).

(pak)

Zdroj: Griffiths C. E., Reich K, Lebwohl M. Comparison of ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis (UNCOVER-2 and UNCOVER-3): results from two phase 3 randomised trials. Lancet 2015; 386 (9993): 541–551, doi: 10.1016/S0140-6736(15)60125-8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ixekizumab v léčbě psoriázy kštice a nehtů

Psoriatické postižení kštice a nehtů patří k obtížně léčitelným projevům psoriázy. Slibnou možností je monoklonální protilátka ixekizumab, která vykazuje dobrou a dlouhodobou účinnost v léčbě projevů psoriázy.

Selhání DMARD. Co teď?

Mnoho revmatiků upíná k biologické léčbě veškeré naděje a věří, že je zbaví obtíží. Ale co když selže? Co s pacienty, kteří nereagují na konvenční ani biologické chorobu modifikující léky (DMARDs)?

Ixekizumab v léčbě psoriázy – šance na zdravou kůži bez významných vedlejších účinků

Interleukin 17A (IL-17A) je klíčový cytokin v imunopatogenezi psoriázy – systémového zánětlivého onemocnění, které postihuje kůži a klouby nemocných. Ixekizumab (humanizovaná monoklonální protilátka cílící na IL-17A) přinesl pacientům v klinických studiích dramatické zlepšení příznaků středně těžké až těžké ložiskové psoriázy.Všechny novinky