Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nízká imunogenita ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 5.9.2017

Nízká imunogenita ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Při cílené terapii biologiky mohou u některých pacientů vzniknout protilátky proti podávanému léčivu, jejichž výskyt snižuje účinnost léčby. Autoři posteru prezentovaného na 74. výroční konferenci American Academy of Dermatology se zaměřili na imunogenitu ixekizumabu, monoklonální protilátky proti IL-17A, u pacientů s psoriázou.

Metodika studie

Cílem studie bylo zhodnotit vztah protilátek proti ixekizumabu, které se vyskytly během léčby (TE-ADA – treatment emergent anti-drug antibodies), k udržitelnosti účinnosti a bezpečnosti léčby. Přítomnost TE-ADA byla hodnocena u pacientů z indukční fáze (0–12 týdnů) tří randomizovaných kontrolovaných studií a udržovací fáze (12–60 týdnů) dvou z těchto tří studií.

Analýzy období indukční léčby zahrnovaly pacienty, u nichž bylo možno stanovit hladiny ADA, randomizované k podání 80 mg ixekizumabu každé 2 týdny (n = 1150) nebo každé 4 týdny (n = 1143), a to vždy po úvodní dávce 160 mg ixekizumabu. Analýzy udržovací terapie zahrnovaly respondéry na ixekizumab ve 12. týdnu, kteří byli rerandomizováni k podání ixekizumabu 1× za 4 týdny (n = 397) nebo 1× za 2 týdny (n = 382).

Byly stanoveny sérové hladiny TE-ADA ve 12. a 60. týdnu léčby a pacienti byli rozděleni do skupin s negativním, nízkým, středním a vysokým titrem protilátek.

Výsledky

Ve 12. týdnu byla většina pacientů TE-ADA-negativních (podrobná data – viz tabulka níže). Při hodnocení účinnosti v období indukce u pacientů, kteří dostávali ixekizumab 1× za 2 týdny (schválené dávkování ixekizumabu), byla účinnost léčby snížená pouze u osob s vysokým titrem TE-ADA, jichž bylo celkem pouze 1,7 %. Poměr nemocných, kteří ve 12. týdnu dosáhli PASI 75 (75% zlepšení indexu plochy postižení a závažnosti psoriázy), byl 90,7 % ve skupině TE-ADA-negativních vs. 84,8 %, 83,3 % a 36,8 % u pacientů s nízkým, středním a vysokým titrem.

V 60. týdnu zůstávalo 84,8 % pacientů léčených ixekizumabem TE-ADA-negativních. Účinnost v 60. týdnu udržovací léčby byla srovnatelná mezi skupinami pacientů bez ohledu na titr protilátek.

Tab.: Sérové hladiny TE-ADA

 

 

 negativní 

 nízký
 titr 

 střední
 titr 

 vysoký
 titr 

indukční léčba
(hodnocení ve 12. týdnu)  

 ixekizumab 1× za 2 týdny

 91 %

 5,7 %

 1,6 %

 1,7 %

 

 ixekizumab 1× za 4 týdny

 86,6 %

 8,0 %

 3,0 %

 2,4 %

udržovací léčba
(hodnocení v 60. týdnu)     

 ixekizumab 1× za 4 týdny
 (pacienti, kteří původně
 užívali léčbu 1× za 2 týdny)

 84,8 %

 14,2 %

 0,9 %

 0 %

Závěr

Protilátky proti ixekizumabu snížily terapeutickou účinnost pouze u 1,7 % pacientů v indukční fázi léčby (12 týdnů) a neovlivňovaly u respondérů na ixekizumab udržitelnost léčebné odpovědi do 60. týdne terapie. Nebyla pozorována žádná spojitost mezi bezpečností léčby a hladinami TE-ADA.

(este)

Zdroj: Blauvelt A., Langley R., Leonardi C. et al. Ixekizumab, a novel anti–IL-17A antibody, exhibits low immunogenicity during long-term treatment in patients with psoriasis. Poster prezentován na kongresu AAD, 2016, J Am Acad Dermatol 2016; 74 (5, S1): AB258, doi: 10.1016/j.jaad.2016.02.999.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Psoriáza je chronická zánětlivá dermatóza postihující 2–4 % středoevropské populace. Nejedná se o život ohrožující onemocnění, ale má obrovský vliv na fyzickou, sociální a hlavně psychickou stránku života.

Bezpečnost ixekizumabu v léčbě psoriázy

Rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti interleukinu 17A – ixekizumab – je indikovaná pro léčbu středně těžké až těžké ložiskové psoriázy. V březnu 2017 byla v Journal of the American Academy of Dermatology publikována souhrnná data o krátkodobé i dlouhodobé bezpečnosti ixekizumabu.

Příznivý vliv baricitinibu na kvalitu života hodnocenou pacientem

Posuzování kvality života vztažené ke zdraví se stalo nutnou součástí hodnocení nových léčiv pro revmatoidní artritidu. Po podávání baricitinibu bylo v klinické studii fáze III u pacientů prokázáno klinické zlepšení a inhibice radiologické progrese kloubního postižení. Výsledky této studie týkající se kvality života přináší článek nedávno publikovaný v časopisu Rheumatic and Musculoskeletal Diseases Open.Všechny novinky