Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Na podávání ixekizumabu reagují nejrychleji projevy psoriázy v oblasti hlavy a krku

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 7.3.2018

Na podávání ixekizumabu reagují nejrychleji projevy psoriázy v oblasti hlavy a krku

Zlepšení projevů psoriázy na více viditelných oblastech povrchu těla má významný dopad na kvalitu života pacienta. Bylo pozorováno, že odpověď na biologickou léčbu se může v závislosti na lokalizaci a závažnosti postižení lišit. K vyhodnocení účinku ixekizumabu na projevy psoriázy v různých anatomických oblastech byla provedena post hoc analýza dat z dosud provedených klinických studií.

Ixekizumab

Ixekizumab je monoklonální protilátka, která se selektivně a s vysokou afinitou váže na interleukin 17A. Účinnost a bezpečnost ixekizumabu v léčbě středně závažné a závažné psoriázy byly potvrzeny výsledky klinických hodnocení i otevřených studií.

Index PASI

Jedním z koprimárních cílových parametrů, které jsou používané pro vyjádření míry účinnosti ixekizumabu během klinických hodnocení, je index postižené plochy a závažnosti psoriázy PASI (Psoriasis Area and Severity Index). V klinických studiích je zlepšení PASI o 75 % (PASI 75) považováno za klinicky významné. Psoriáza však postihuje povrch těla nerovnoměrně a zlepšení v jednotlivých anatomických oblastech může mít odlišný vliv na pacientem vnímané zlepšení stavu a na jeho spokojenost s léčbou. Posouzení léčebného efektu v různých částech povrchu těla může být proto z klinického hlediska důležité. Cílem nově publikované post hoc analýzy bylo vyhodnotit účinnost ixekizumabu v léčbě středně závažné a závažné ložiskové psoriázy odděleně pro jednotlivé oblasti povrchu těla.

Charakteristika analyzovaných studií

Byly využity integrované výsledky z klinických hodnocení UNCOVER-1, -2 a -3 a z otevřeného dlouhodobého 60týdenního prodloužení studie UNCOVER-3. Do studií byli vybráni pacienti se středně závažnou až závažnou psoriázou. Jednalo se o multicentrické randomizované placebem kontrolované studie s 12týdenní dvojitě zaslepenou úvodní fází. UNCOVER-2 a -3 zahrnovaly rovněž skupinu pacientů užívajících jako aktivní komparátor etanercept. Ixekizumab byl podáván v dávce 80 mg každé 2 či 4 týdny s úvodní dávkou 160 mg, etanercept v dávce 50 mg 2× týdně.

Do studií UNCOVER bylo zařazeno celkem 3866 pacientů. Do porovnání ixekizumabu s placebem bylo v nové analýze souhrnně zařazeno 3126 pacientů ze všech 3 studií (placebo: n = 792; ixekizumab 1× za 4 týdny: n = 1165; ixekizumab 1× za 2 týdny: n= 1169). Pro porovnání ixekizumabu s etanerceptem bylo použito 2570 pacientů ze studií UNCOVER-2 a -3 (placebo: n = 361; etanercept: n = 740; ixekizumab 1× za 4 týdny: n = 733; ixekizumab 1× za 2 týdny: n = 736).

Výsledky

U pacientů léčených ixekizumabem podávaným 1× za 2 týdny bylo zlepšení PASI v jednotlivých anatomických oblastech zaznamenáno již v 1. týdnu a do 12. týdne se výsledky dále zlepšovaly.

Ve 12. týdnu bylo při porovnání ixekizumabu s placebem proti vstupním hodnotám zjištěno průměrné 91,4% zlepšení v oblasti hlavy a krku, 92,8% zlepšení v oblasti trupu, 89,9% zlepšení v oblasti paží a 88,7% zlepšení na dolních končetinách (p < 0,001 proti placebu ve všech oblastech).

Také analýza studií porovnávajících ixekizumab s etanerceptem ukázala, že již v prvním týdnu došlo ve všech anatomických oblastech u pacientů léčených ixekizumabem v porovnání s placebem i etanerceptem k významnějšímu zlepšení průměrného regionálního PASI proti vstupním hodnotám (p < 0,001 vs. etanercept; p < 0,05 vs. placebo). Podobně ve 12. týdnu bylo průměrné zlepšení regionálního PASI ve skupině s ixekizumabem ≥ 84,2 %, zatímco ve skupině léčené etanerceptem ≤ 70,9 % proti vstupním hodnotám (p < 0,001 ve všech oblastech). Ze symptomů nejrychleji reagovaly deskvamace a indurace, erytém ustupoval pomaleji.

Závěr

Ke klinicky významnému zlepšení došlo během 12týdenní léčby ixekizumabem u všech projevů psoriázy na všech částech povrchu těla. V oblasti hlavy/krku a trupu byla odpověď rychlejší než na končetinách a ze symptomů nejrychleji reagovaly indurace a deskvamace. V 16. týdnu bylo ve všech oblastech povrchu těla dosaženo ≥ 91% průměrného zlepšení PASI a ≥ 87% zlepšení v závažnosti projevů onemocnění.

(blu)

Zdroj: Blauvelt A., Muram T. M., See K. et al. Improvements in psoriasis within different body regions vary over time following treatment with ixekizumab. J Dermatolog Treat 2017 Sep 29, doi: 10.1080/09546634.2017.1365114 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Baricitinib zmírňuje bolest u revmatoidní artritidy účinněji a rychleji než adalimumab

Pacienti s revmatoidní artritidou, kteří nevykazují dostatečnou odpověď na monoterapii methotrexátem, si zaslouží přidání biologické léčby. Co ale rozhoduje o volbě přípravku? Přinášíme výsledky post hoc analýzy studie RA-BEAM, která porovnávala baricitinib s adalimumabem a placebem z hlediska zmírnění bolesti.

Ixekizumab v terapii psoriatické artritidy: Co ukazují primární výsledky studie SPIRIT-P1?

SPIRIT-P1 je dvojitě zaslepená randomizovaná klinická studie fáze III hodnotící efekt ixekizumabu, rekombinantní humanizované monoklonální protilátky typu Ig4, která s velkou afinitou specificky váže a neutralizuje interleukin 17A, v terapii pacientů s psoriatickou artritidou.

Srovnání ixekizumabu s placebem a etanerceptem v hodnocení kvality života a subjektivních potíží psoriatiků

Dvě prospektivní dvojitě zaslepené multicentrické studie fáze III sledovaly účinnost a bezpečnost ixekizumabu (rekombinantní humanizované monoklonální protilátky proti interleukinu 17A) ve srovnání s placebem a etanerceptem v léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy. V rámci hodnocení se věnovala pozornost také dermatologickému indexu kvality života (DLQI) a intenzitě pruritu.Všechny novinky