Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bezpečnost ixekizumabu v léčbě psoriázy

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 4.8.2017

Bezpečnost ixekizumabu v léčbě psoriázy

Rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti interleukinu 17A – ixekizumab – je indikovaná pro léčbu středně těžké až těžké ložiskové psoriázy. V březnu 2017 byla v Journal of the American Academy of Dermatology publikována souhrnná data o krátkodobé i dlouhodobé bezpečnosti ixekizumabu.

Metodika analýzy

Autoři práce prezentují integrovaná bezpečnostní data z 12týdenní úvodní fáze, 12–60týdenní udržovací fáze a dále od všech ixekizumabem léčených pacientů ze sedmi klinických hodnocení. Zdrojem dat pro hodnocení bezpečnosti v úvodní a udržovací fázi byly randomizované dvojitě zaslepené placebem nebo placebem a aktivní léčbou kontrolované studie fáze III UNCOVER 1–3. Do celkového hodnocení ze všech období léčby byla navíc zahrnuta data z dalších čtyř studií fází I–III.

Nejméně 1 dávku ixekizumabu v rámci analyzovaných klinických hodnocení obdrželo celkem 4209 pacientů, celková expozice činila 6480 pacientoroků (medián doby terapie 507 dní, maximální délka 1794 dní). Hodnocena byla míra incidence (IR – incidence rate) nežádoucích příhod vztažená na 100 pacientoroků.

Výsledky

Během 12týdenního období indukční léčby (1 úvodní dávka o 160 mg a dále 80 mg ixekizumabu 1× za 2 nebo 4 týdny [n = 1463] vs. placebo [n = 360] vs. 50 mg etanerceptu 2× týdně [n = 739]) byla IR nejméně jedné nežádoucí příhody 251 pro ixekizumab, 192 pro placebo a 236 pro etanercept. IR závažných nežádoucích příhod činila 8,3 u všech skupin pacientů. V období 12–60 týdnů následné udržovací léčby bylo podáváno pouze placebo (n = 402) nebo ixekizumab (n = 824). IR nejméně jedné nežádoucí příhody činila 123,8 pro placebo a 100,4 pro ixekizumab. IR nejméně jedné závažné nežádoucí příhody pak 8,0 pro placebo a 7,8 pro ixekizumab.

V celkovém hodnocení bezpečnosti ze všech 7 zahrnutých klinických studií činila IR nejméně jedné nežádoucí příhody u pacientů na ixekizumabu 54,4, pro závažné nežádoucí příhody to bylo 6,3. Většina nežádoucích příhod měla mírný nebo středně závažný průběh. Nejčastěji se objevovaly nezávažné infekce horního respiračního traktu. Nežádoucí příhody zvláštního zájmu (včetně závažných infekcí, malignit a závažných kardiovaskulárních příhod) se během indukční terapie vyskytovaly srovnatelně často u pacientů léčených ixekizumabem a etanerceptem. Během všech období léčby se nevyskytla žádná invazivní kvasinková infekce, mezi všemi pacienty na ixekizumabu činila IR kvasinkové infekce rodem Candida 2,5.

Závěr

Ixekizumab v léčbě psoriázy vykázal přijatelný bezpečnostní profil bez neočekávaných bezpečnostních signálů, srovnatelný s etanerceptem.

(este)

Zdroj: Strober B., Leonardi C., Papp K. A. et al. Short and long-term safety outcomes with ixekizumab from 7 clinical trials in psoriasis: etanercept comparisons and integrated data. J Am Acad Dermatol 2017; 76 (3): 432–440.e17, doi: 10.1016/j.jaad.2016.09.026.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Baricitinib zlepšuje klinický stav pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na methotrexát

Baricitinib reverzibilně inhibuje Janusovy kinázy, svou účinnost prokázal u revmatoidní artritidy. Recentní výsledky klinické studie fáze III byly publikovány v prestižním New England Journal of Medicine.

Významným přínosem ixekizumabu v léčbě psoriázy je rychlost nástupu jeho účinku

V terapii psoriázy má pro pacienta velký význam rychlost nástupu účinku a je také jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšné léčby. Práce analyzující výsledky dvou randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických hodnocení fáze III se zabývala rychlostí nástupu klinického účinku při léčbě ixekizumabem v porovnání s placebem a aktivním komparátorem.

Ixekizumab v léčbě ložiskové psoriázy

Ixekizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti interleukinu 17A (IL-17A). V časopisu Lancet byla publikována práce shrnující výsledky dvou randomizovaných studií fáze III, které hodnotily účinnost a bezpečnost ixekizumabu ve srovnání s placebem a etanerceptem v akutní léčbě středně těžké až těžké psoriázy.Všechny novinky