Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Baricitinib zmírňuje bolest u revmatoidní artritidy účinněji a rychleji než adalimumab

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 6.3.2018

Baricitinib zmírňuje bolest u revmatoidní artritidy účinněji a rychleji než adalimumab

Pacienti s revmatoidní artritidou, kteří nevykazují dostatečnou odpověď na monoterapii methotrexátem, si zaslouží přidání biologické léčby. Co ale rozhoduje o volbě přípravku? Přinášíme výsledky post hoc analýzy studie RA-BEAM, která porovnávala baricitinib s adalimumabem a placebem z hlediska zmírnění bolesti.

Úvod

Ovlivnění bolesti u revmatoidní artritidy (RA) je zejména pro pacienty důležitým parametrem účinnosti léčby. Prokázaná účinnost jednotlivých přípravků na zmírnění bolesti může pro pacienta znamenat podstatnou informaci při výběru preferované léčby a pro nastavení přiměřených očekávání.

Ve studii RA-BEAM u pacientů s aktivní RA bez dostatečné odpovědi na methotrexát vedl baricitinib v dávce 4 mg 1× denně k významnému klinickému zlepšení v porovnání s placebem a s adalimumabem. Na výročním kongresu ACR/ARHP v září 2017 byly prezentovány výsledky post hoc analýzy této studie, jejímž cílem bylo porovnat zmírnění bolesti u jednotlivých terapeutických skupin.

Metodika studie

Zařazeno bylo 1305 pacientů na stabilní léčbě methotrexátem, kteří byli randomizováni v poměru 3 : 3 : 2 k užívání placeba, 4 mg baricitinibu nebo 40 mg adalimumabu denně. Při každé návštěvě lékaře vyjadřovali aktuální intenzitu bolesti prostřednictvím vizuální analogové škály (VAS). Sledovanými parametry byly pravděpodobnost dosažení 30%, 50% a 70% zmírnění bolesti na VAS během 24 týdnů léčby a medián doby, za kterou tohoto milníku dosáhlo 50 % pacientů.

Výsledky

Větší pravděpodobnost dosažení 30%, 50%, resp. 70% zmírnění bolesti měli pacienti léčení baricitinibem:

  • poměr rizik (HR) ve srovnání s placebem 1,7, 1,9, resp. 2,5 (p < 0,001),
  • HR ve srovnání s adalimumabem 1,1 (p = 0,145), 1,2 (p = 0,032) a 1,3 (p = 0,003).

Medián času, po kterém pacienti dosáhli 30%, 50% a 70% zmírnění bolesti, činil:

  • 1,9, 4,0, resp. 12,4 týdne u baricitinibu,
  • 2,0, 7,9, resp. 20,0 týdne u adalimumabu,
  • 4,6, 14,0, resp. > 24 týdnů u placeba.

Podíl pacientů s dosažením 50% zmírnění bolesti v průběhu 24 týdnů léčby je zachycen v následujícím grafu:


Obr. Kumulativní incidence 50% zmírnění bolesti během 24 týdnů ve studii RA-BEAM

Překlad obrázku (titulek a popisky):

  • kumulativní incidence
  • baricitinib
  • adalimumab
  • placebo
  • Čas (týdny) do nejméně 50% zmírnění bolesti dle VAS

Účinek baricitinibu na zmírnění bolesti byl navíc nezávislý na její počáteční intenzitě, zatímco při podávání placeba nebo adalimumabu se zmírnění bolesti lišilo podle vstupní hodnoty na VAS.

Závěr

Baricitinib v této studii prokázal rychlejší a výraznější zmírnění bolesti u pacientů s revmatoidní artritidou než adalimumab a placebo bez ohledu na její počáteční intenzitu.

(pez)

Zdroj: Taylor P. C., Fleischmann R., Perkins E. et al. Rapid and sustained pain improvement in rheumatoid arthritis patients treated with baricitinib compared to adalimumab or placebo. Arthritis Rheumatol 2017; 69 (suppl. 10): abstract n. 855.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání ixekizumabu s placebem a etanerceptem v hodnocení kvality života a subjektivních potíží psoriatiků

Dvě prospektivní dvojitě zaslepené multicentrické studie fáze III sledovaly účinnost a bezpečnost ixekizumabu (rekombinantní humanizované monoklonální protilátky proti interleukinu 17A) ve srovnání s placebem a etanerceptem v léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy. V rámci hodnocení se věnovala pozornost také dermatologickému indexu kvality života (DLQI) a intenzitě pruritu.

Nejnovější doporučení EULAR k léčbě revmatoidní artritidy

Na základě usnesení široké pracovní skupiny v rámci EULAR byla v roce 2016 aktualizována doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy (RA).

Baricitinib u pacientů s nedostatečnou odpovědí na konvenční DMARDs nebo s intolerancí této léčby

Cílem léčby revmatoidní artritidy (RA) je dosažení remise, snížení aktivity onemocnění a dlouhodobého postižení kloubů a tím zlepšení kvality života pacienta. Základem konvenční terapie jsou chorobu modifikující léčiva (DMARDs). U pacientů s nedostatečnou odpovědí nebo intolerancí na konvenční léčbu je možné použít baricitinib.Všechny novinky