Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Baricitinib versus methotrexát u pacientů s revmatoidní artritidou

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 12.10.2017

Baricitinib versus methotrexát u pacientů s revmatoidní artritidou

Studie fáze III RA-BEGIN srovnávala účinnost baricitinibu, methotrexátu (MTX) a jejich kombinace u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou (RA), kteří neabsolvovali žádnou nebo podstoupili jen minimální léčbu konvenčními chorobu modifikujícími léčivy (DMARDs – disease-modifying antirheumatic drugs) a nebyli vůbec léčeni biologickými DMARDs.

Metodika a cíle studie

Baricitinib je perorální inhibitor JAK1/JAK2, tedy enzymů označovaných jako Janusovy kinázy. Již prokázal svou účinnost a přijatelnou bezpečnost u pacientů s RA, kteří nedostatečně odpovídali na konvenční ani biologická DMARDs.

Celkem 588 pacientů bylo randomizováno do 3 ramen v poměru 4 : 3 : 4 a po dobu 52 týdnů užívali samotný MTX (1× týdně), samotný baricitinib (4 mg 1× denně) nebo kombinaci obou. Primárním cílovým parametrem bylo porovnání noninferiority monoterapie baricitinibu s monoterapií MTX ve 24. týdnu založené na počtu pacientů splňujících kritéria 20% zlepšení, stanovená American College of Rheumatology (tzn. těch, kteří dosáhli odpovědi ACR 20).

Výsledky

Studie splnila svůj primární cíl. Navíc se ukázalo, že ve 24. týdnu byla monoterapie baricitinibem efektivnější než monoterapie MTX s dosažením vyšší míry odpovědi ACR 20 (77 vs. 62 %; p ≤ 0,01). Podobné výsledky byly pozorovány pro kombinovanou terapii. Ve srovnání s monoterapií MTX ukázala obě ramena zahrnující baricitinib již po 1. týdnu užívání signifikantní zlepšení v aktivitě nemoci a fyzické funkci. Rovněž bylo v obou ramenech zahrnujících baricitinib zaznamenáno snížení radiografické progrese oproti monoterapii MTX; při léčbě baricitinibem + MTX byl rozdíl statisticky signifikantní.

Výskyt nežádoucích příhod, které se objevily během léčby, i závažných nežádoucích příhod byl ve všech ramenech povětšinou obdobný (alespoň jedna nežádoucí příhoda byl hlášena u 71–78 %, závažná nežádoucí příhoda pak u 8–10 % pacientů). Infekce byly častější při léčbě baricitinibem + MTX (50 % vs. 38 % pro MTX a 43 % pro baricitinib), nejčastěji se jednalo o infekce horních cest dýchacích a infekce močových cest. Byla zaznamenána 3 úmrtí, všechna v rameni monoterapie MTX. Během studie byly hlášeny malignity včetně nemelanomového nádoru kůže, po 1 případu v každém z monoterapeutických ramen a ve 4 případech v rameni s kombinovanou léčbou.

Závěr

Jako iniciální léčba u pacientů s aktivní RA ukázal baricitinib samotný i v kombinaci s MTX superiorní účinnost a přijatelnou bezpečnost ve srovnání s monoterapií MTX.

(mir)

Zdroj: Fleischmann R., Schiff M., van der Heijde D. et al. Baricitinib, methotrexate, or combination in patients with rheumatoid arthritis and no or limited prior disease-modifying antirheumatic drug treatment. Arthritis Rheumatol 2017 Mar; 69 (3): 506–517, doi: 10.1002/art.39953.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Baricitinib inhibuje radiograficky hodnocenou progresi poškození kloubů

Ve 24 týdnů trvající klinické studii fáze III RA-BUILD baricitinib, inhibitor Janusových kináz JAK1 a JAK2, prokázal účinnost u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na konvenční systémová chorobu modifikující léčiva (csDMARDs). Pacientům byla nabídnuta účast v prodloužení studie.

Nízká imunogenita ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Při cílené terapii biologiky mohou u některých pacientů vzniknout protilátky proti podávanému léčivu, jejichž výskyt snižuje účinnost léčby. Autoři posteru prezentovaného na 74. výroční konferenci American Academy of Dermatology se zaměřili na imunogenitu ixekizumabu, monoklonální protilátky proti IL-17A, u pacientů s psoriázou.

Účinnost ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Psoriáza je chronická zánětlivá dermatóza postihující 2–4 % středoevropské populace. Nejedná se o život ohrožující onemocnění, ale má obrovský vliv na fyzickou, sociální a hlavně psychickou stránku života.Všechny novinky