Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Vývoj příznaků benigní hyperplazie prostaty je ovlivněn řadou modifikovatelných faktorů

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 14.6.2015

Vývoj příznaků benigní hyperplazie prostaty je ovlivněn řadou modifikovatelných faktorů

Kromě farmakoterapie je progrese symptomů benigní hyperplazie prostaty (BHP) ovlivněna řadou faktorů, které jsou shodné s rizikovými faktory kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Vzhledem k tomu, že jde o faktory modifikovatelné, je třeba jim u pacientů s BHP věnovat pozornost.

Autoři studie Florey Adelaide Male Ageing Study hodnotili vliv různých faktorů na zhoršení nebo zlepšení příznaků dolních močových cest u mužů s BHP. Zařadili 760 mužů ve věku 35 až 80 let (při vstupu do studie), kteří byli sledováni 5 let. Vývoj příznaků hodnotili podle indexu symptomů Americké urologické společnosti (AUA-SI).

Střádací funkce se v průběhu sledování zhoršily u 39,8 % mužů a vyprazdňovací funkce u 32,3 %, zatímco ke zlepšení střádacích funkcí došlo u 33,1 % a vyprazdňovacích funkcí u 23,4 % mužů. Faktory přítomné při vstupu do studie, které byly spojeny se zlepšením střádacích i vyprazdňovacích funkcí, byly větší subjektivní závažnost příznaků a fyzická aktivita. Se zmírněním pouze střádacích funkcí souvisely vyšší příjem, vyšší hladina HDL-cholesterolu a nižší hladina triglyceridů.

Prediktorem progrese střádacích i vyprazdňovacích obtíží byly vdovský stav, vyšší hladina estradiolu a deprese, zhoršení pouze střádacích funkcí bylo spojeno s větším množstvím abdominální tukové tkáně a přítomností obstrukční spánkové apnoe. Zhoršení pouze vyprazdňovacích funkcí souviselo s vyšším věkem, nižší hladinou HDL-cholesterolu, nižší hladinou testosteronu, nižším příjmem, předchozím výskytem BHP a s erektilní dysfunkcí. Zmírnění příznaků bylo zjištěno také u mužů, u nichž byla zahájena nebo u nichž pokračovala léčba α-blokátorem nebo anticholinergním přípravkem (střádací funkce) a inhibitorem 5α-reduktázy (vyprazdňovací funkce).

Autoři došli k závěru, že i po zohlednění užívané farmakoterapie je vývoj příznaků dolních močových cest u mužů s BHP ovlivněn řadou modifikovatelných faktorů. Tyto faktory se z velké části kryjí s kardiovaskulárními a metabolickými rizikovými faktory, a proto by v léčbě BHP neměly být opomíjeny.

(zza)

Zdroj: Martin S., Lange K., Haren M. T., et al. Risk factors for progression or improvement of lower urinary tract symptoms in a prospective cohort of men. J Urol. 2014 Jan; 191 (1): 130–7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Při kombinované léčbě benigní hyperplazie prostaty je rizikovější vysadit inhibitor 5α-reduktázy než α-blokátor

Po dvou letech kombinované léčby dutasteridem a doxazosinem bylo vysazení jednoho z léků spojeno s progresí benigní hyperplazie prostaty (BHP). Obnovení kombinované léčby bylo ovšem častěji nutné ve skupině, ve které byl vysazen inhibitor 5α-reduktázy.

Zahájení léčby LUTS s rizikem progrese kombinací alfa-blokátoru s inhibitorem 5alfa-reduktázy

Kombinační léčba dutasteridem a alfa-blokátorem představuje dnes první linii léčby u mužů se středně těžkými a těžkými příznaky dolních močových cest (LUTS) a rizikem progrese: rychle zmírňuje příznaky a současně snižuje riziko progrese, nutnost operace a objem prostaty.

Prognostické parametry progrese benigní hyperplazie prostaty

Nově identifikované rizikové faktory progrese benigní hyperplazie prostaty (BHP) umožní odhadnout individuální riziko pacientů a posoudit poměr potenciálního přínosu léčby a nežádoucích účinků s léčbou souvisejících.Všechny novinky