Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace dutasteridu a tamsulosinu (Duodart) – výsledky studie CONDUCT

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 19.11.2015

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace dutasteridu a tamsulosinu (Duodart) – výsledky studie CONDUCT

Studie CONDUCT byla multicentrická randomizovaná otevřená studie s paralelními skupinami, která probíhala od prosince 2010 do října 2013. Jejím cílem bylo zjistit, jestli je u pacientů bez předchozí léčby s benigní hyperplazií prostaty (BHP) a rizikem progrese efektivnější fixní kombinace 0,5 mg dutasteridu a 0,4 mg tamsulosinu (FDC), nebo pečlivé sledování se zahájením terapie tamsulosinem až ve chvíli, kdy se symptomy BHP během sledování nezlepší (WW-All).

Studie se účastnilo 742 mužů s International Prostate Symptom Score (IPSS) v rozmezí 8–19, objemem prostaty ≥ 30 ml a celkovou hladinou PSA ≥ 1,5 ng/ml. Při vstupu do studie byli pacienti randomizováni buď do skupiny léčené FDC (369 pacientů), nebo do skupiny s WW-All (373 pacientů). Účastníci studie byli sledováni po dobu dvou let. Všem pacientům byly doporučeny změny životního stylu a režimová opatření. Primárním cílem studie bylo zlepšení symptomů hodnocených podle IPSS oproti vstupním hodnotám po dvou letech, sekundárními sledovanými parametry byly klinická progrese BHP, vliv na kvalitu života (QoL) a bezpečnost léčby.

Zlepšení skóre IPSS po 24 měsících léčby bylo signifikantně větší ve skupině léčené FDC než WW-All (−5,4 vs. −3,6 bodu; p < 0,001). Ve skupině s FDC bylo navíc o 43,1 % (p < 0,001) sníženo riziko progrese BHP, ke klinické progresi došlo u 29 % pacientů ve skupině WW-All a u 18 % ve skupině s FDC. Zlepšení v QoL bylo patrné u obou skupin (hodnoceno podle BPH Impact Index a otázky 8 v dotazníku IPSS), nicméně ve skupině s FDC bylo signifikantně větší (p < 0,001). Bezpečnost léčby FDC byla v souladu se známými bezpečnostními profily dutasteridu a tamsulosinu.

Terapie fixní kombinací dutasteridu s tamsulosinem spolu s poradenstvím ohledně životního stylu vedlo k rychlému a trvalému zlepšení příznaků u mužů s mírnými symptomy BHP a rizikem progrese. Zlepšení symptomů a vliv na QoL byly signifikantně větší u pacientů léčených kombinací než ve skupině podstupující pečlivé sledování, stejně jako bylo signifikantně sníženo riziko progrese BHP.

(epa)

Zdroj: Roehrborn C. G. et al. Efficacy and safety of a fixed-dose combination of dutasteride and tamsulosin treatment (Duodart®) compared with watchful waiting with initiation of tamsulosin therapy if symptoms do not improve, both provided with lifestyle advice, in the management of treatment-naïve men with moderately symptomatic benign prostatic hyperplasia: 2-year CONDUCT study results. BJU Int 2015; 116: 450–459.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zlepšení nykturie při léčbě dutasteridem a tamsulosinem v rámci studie CombAT

Analýza publikovaná v časopisu World Journal of Urology zhodnotila vliv kombinované terapie dutasteridem a tamsulosinem na nykturii u mužů se symptomy dolních cest močových, které naznačují přítomnost benigní hyperplazie prostaty (LUTS/BHP). Hodnocena byla data ze 4 roky trvající klinické studie CombAT.

Novinky v léčbě syndromu dolních cest močových / benigní hyperplazie prostaty v roce 2015

Farmakologická léčba symptomů dolních močových cest (LUTS – lower urinary tract symptoms) u muže vyžaduje individualizovaný přístup s ohledem na komplexní patogenezi a různorodost.

Dutasterid upravuje kostní denzitu pacientů se zvětšenou prostatou

Léčba benigní hyperplazie prostaty (BHP) je komplexní. Většina nemocných s BHP trpí symptomy dolních močových cest (LUTS). Použití inhibitoru 5α-reduktázy dutasteridu v této populaci pacientů se věnovala studie uveřejněná letos v časopisu Aging Man.Všechny novinky