Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Současná role kombinační terapie LUTS

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 21.9.2015

Současná role kombinační terapie LUTS

Terapie symptomů dolních močových cest (LUTS) prošla vývojem od chirurgického řešení přes farmakologickou monoterapii až po v současné době preferovanou kombinační farmakoterapii. V ní se nejčastěji uplatňují α-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy a antimuskarinika.

Léky užívané v terapii LUTS u mužské části populace působí na benigní hyperplazii prostaty (BHP) a hyperaktivní močový měchýř (OAB) různými mechanismy. Logicky se tak nabízí hypotéza, která byla ověřena již v 90. letech, že kombinovaná farmakoterapie přináší větší benefity než monoterapie. Kombinovaná léčba rychle uleví pacientovi od obtíží a zároveň zpomaluje progresi onemocnění. Všeobecně se v terapii BHP uplatňují dvě skupiny léků: blokátory α1-adrenergních receptorů a inhibitory 5α-reduktázy. Pokud je navíc přítomen OAB, své uplatnění nalézají i antimuskarinika.

Inhibitory 5α-reduktázy + α-blokátory

Studie MTOPS (The Medical Therapy of Prostatic Symptoms) se zaměřila spíše na prevenci progrese onemocnění než na úlevu od příznaků LUTS. Kombinovaná terapie doxazosinem a finasteridem podle výsledků této studie přinesla signifikantně větší benefity oproti monoterapii.

Pozitivní přínos kombinované farmakoterapie zaznamenala i studie CombAT (Combination of Avodart and Tamsulosin Study). Studie CombAT probíhala 4 roky a jednalo se o multicentrickou randomizovanou dvojitě zaslepenou studii s paralelními skupinami. Sledována byla účinnost monoterapie tamsulosinem, monoterapie dutasteridem a účinnost kombinační léčby oběma preparáty. Do studie bylo zahrnuto 4 844 mužů ve věku ≥ 50 let s klinickou diagnózou BHP. Kombinace dutasteridu s tamsulosinem vede podle výsledků studie k rychlé a trvalé úlevě od symptomů BHP a signifikantně snižuje riziko akutní retence moči a operace prostaty u mužů se středními až závažnými LUTS ve zvýšeném riziku progrese. Kombinační terapie je v léčbě těchto pacientů účinnější než monoterapie. Prezentované výsledky poskytují dostatek důkazů pro dlouhodobé užívání kombinační terapie dutasteridem a tamsulosinem u pacientů se středně těžkými a těžkými příznaky BPH. Limitací provedené studie je absence kontroly placebem.

Inhibitory 5α-reduktázy + antimuskarinika

Metaanalýza čínských lékařů se zabývala sedmi výzkumy, které porovnávaly efekt kombinační terapie tamsulosinem a solifenacinem oproti monoterapii tamsulosinem v léčbě LUTS. Syntéza dat prokázala v případě kombinované terapie signifikantní zvýšení SIPPS (Storage International Prostate Symptom Score) a kvality života, ale také snížení frekvence a potřeby mikce za 24 hodin. Incidence vedlejších efektů byla srovnatelná, v případě kombinované terapie činila 30,82 % a v případě monoterapie 25,75 %.

Závěr

Kombinovaná terapie α-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy a antimuskariniky pomáhá zmírnit symptomy LUTS a současně zvyšuje kvalitu života nemocných. V současnosti je pro kombinační terapii BHP doporučena kombinace α-blokátorů a inhibitorů 5α-reduktázy, které představují účinnou terapii středně těžkých a těžkých jímacích a mikčních symptomů u tohoto onemocnění. Kombinovaná terapie s antimuskariniky nalézá své uplatnění zejména v přítomnosti OAB.

(holi)

Zdroj:

  1. Chung D. E., Kaplan S. A. Current role for combination therapy in male LUTS. Arch Esp Urol. 2010 Jun; 63 (5): 323–32.
  2. Gong M., et al. Tamsulosin combined with solifenacin versus tamsulosin monotherapy for male lower urinary tract symptoms: a meta-analysis. Curr Med Res Opin. 2015 Aug 19: 1–12.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace dutasteridu a tamsulosinu versus monoterapie tamsulosinem okem klinika i ekonoma

Kombinační léčba dutasteridem a tamsulosinem patří do první linie léčby benigní hyperplazie prostaty, stejně jako monoterapie tamsulosinem. Srovnáním obou léčebných postupů se zabývá řecká studie.

Aktualizovaný pohled na kombinační terapii LUTS

Konzervativní léčba symptomů dolních močových cest (LUTS) se soustředí na potíže spojené s mikcí a retencí moči u pacientů s benigní hyperplazií prostaty (BHP), která je nebo není doprovázena hyperaktivním močovým měchýřem (OAB). Individuální přístup k pacientovi přitom díky četným možnostem farmakoterapie představuje klíč k optimální kontrole symptomů.

Kombinace alfa-blokátoru a inhibitoru 5-alfa reduktázy je vhodnou léčbou pro pacienty s LUTS souvisejícími se zvětšenou prostatou

Benigní prostatická hyperplazie (BPH) přispívá ke vzniku komplexu symptomů dolních cest močových (LUTS), které zhoršují kvalitu života nemocného. Vedle aktivního sledování existuje ještě možnost intervenční a farmakologické terapie, kterou lze zpomalit progresi onemocnění. Ve kterých případech je doporučována takzvaná kombinovaná léčba?Všechny novinky