Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Novinky v léčbě syndromu dolních cest močových / benigní hyperplazie prostaty v roce 2015

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 30.10.2015

Novinky v léčbě syndromu dolních cest močových / benigní hyperplazie prostaty v roce 2015

Farmakologická léčba symptomů dolních močových cest (LUTS – lower urinary tract symptoms) u muže vyžaduje individualizovaný přístup s ohledem na komplexní patogenezi a různorodost. Nejnovější publikace potvrzují současné znalosti a poskytují další důkazy k individualizované léčbě se zvážením rizik a v závislosti na komorbiditách a symptomech. Během posledních 18 let nebyl objeven nový přípravek a nebyla představena nová koncepce.

Obecně je dle dostupných dat patrný kontinuální nárůst v preskripci farmakologické léčby včetně kombinované. Velká část studií v poslední době hodnotila silodosin – uroselektivní blokátor alfa1-adrenergních receptorů, který v monoterapii efektivně zlepšoval symptomy retence a nedokonalého vyprázdnění či nočního močení. Nežádoucím účinkem je ve 22 % případů porucha ejakulace.

V monoterapii inhibitory 5alfa-reduktázy (5ARI) je dlouhodobě otevřená otázka zvýšeného výskytu karcinomu prsu u mužů. V recentních analýzách toto nebylo potvrzeno. Podle jiných studií se však zdá, že vysoká konzumace alkoholu (> 7 alkoholických nápojů týdně) při léčbě 5ARI je spojena s vyšším rizikem karcinomu prostaty.

Kombinovaná léčba alfa-blokátory s 5ARI je velmi účinná u nemocných s vyšším rizikem progrese onemocnění. Naopak účinky tadalafilu, selektivního a reverzibilního inhibitoru fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), na přirozený průběh LUTS zůstávají nejasné. Tadalafil v dávce 5 mg/den je využíván v monoterapii u nemocných s erektilní dysfunkcí. U těchto mužů se osvědčilo i podání kombinace tadalafil/5ARI, které rychleji zlepšilo symptomy LUTS i erektilní dysfunkce. Použití kombinace alfa-blokátorů a inhibitorů PDE5 není zatím s ohledem na nedostatek dat doporučováno.

Další zkoušenou léčebnou kombinací je alfa-blokátor se solifenacinem (antagonista acetylcholinu na muskarinových receptorech subtypu M3). Dle metaanalýzy 7 randomizovaných klinických studií tato kombinace oproti monoterapii alfa-blokátory významně více zlepšovala LUTS. Tento přístup je v současné době používán jako doplňková strategie při přetrvávajících symptomech po monoterapii alfa-blokátory.

Vyhlídky do budoucna jsou slibné. V experimentálním testování je v současné době několik přístupů – například užití intraprostatických injekcí, kanabinoidy, inhibitory Rho-kináz, blokátory purinergních receptorů, SERM a inhibitory enzymu konvertujícího endotelin. Ačkoli v posledních 2 letech nepřibyl do klinické praxe nový lék, současné studie přinášejí nová data o léčbě. Léčba by měla být individualizovaná, s ohledem na tíži symptomů, další rizika a komorbidity. Bližší a dobře zpracované informace lze nalézt v updatovaných doporučených postupech Evropské urologické asociace (EAU).

(gaf)

Zdroj: Schauer I. Medical treatment of lower urinary tract symptoms/benign prostatic hyperplasia: anything new in 2015. Curr Opin Urol 2015; 25: 6–11; doi: 10.1097/MOU.0000000000000120.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dutasterid upravuje kostní denzitu pacientů se zvětšenou prostatou

Léčba benigní hyperplazie prostaty (BHP) je komplexní. Většina nemocných s BHP trpí symptomy dolních močových cest (LUTS). Použití inhibitoru 5α-reduktázy dutasteridu v této populaci pacientů se věnovala studie uveřejněná letos v časopisu Aging Man.

Účinnost a bezpečnost kombinace tamsulosinu a dutasteridu v terapii benigní hyperplazie prostaty

Konzervativní léčba symptomů dolních močových cest (LUTS) se soustředí na potíže spojené s mikcí a retencí moči u pacientů s benigní hyperplazií prostaty (BHP). Mezi v současnosti preferovanou kombinační farmakoterapii se řadí například fixní kombinace tamsulosinu a dutasteridu, jejíž přínos v léčbě ozřejmila nedávno uveřejněná studie.

Současná role kombinační terapie LUTS

Terapie symptomů dolních močových cest (LUTS) prošla vývojem od chirurgického řešení přes farmakologickou monoterapii až po v současné době preferovanou kombinační farmakoterapii. V ní se nejčastěji uplatňují α-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy a antimuskarinika. Léky užívané v terapii LUTS u mužské části populace působí na benigní hyperplazii prostaty (BHP) a hyperaktivní močový měchýř (OAB) různými mechanismy.Všechny novinky