Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nonadherence jako rizikový faktor progrese benigní hyperplazie prostaty

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 21.1.2016

Nonadherence jako rizikový faktor progrese benigní hyperplazie prostaty

Farmakologická léčba benigní hyperplazie prostaty (BHP) závisí na adherenci pacientů a vyžaduje jejich spolupráci. Neužívání předepsaných léčiv může vyústit v progresi onemocnění. Míra adherence se liší při monoterapii a kombinované terapii více léčivy.

Farmakoterapie BHP

Medikamentózní léčba BHP zahrnuje využití řady lékových skupin: α-blokátorů, inhibitorů 5α-reduktázy, parasympatolytik nebo inhibitorů fosfodiesterázy typu 5. Mechanismus účinku se u jednotlivých skupin liší, proto se jednotlivé látky často používají v kombinacích. 

α-blokátory ovlivňují symptomy, ale na průběh vlastního onemocnění nemají vliv. Zablokováním α-receptorů dochází ke snížení svalového napětí, zlepšení odtoku moči a zmírnění LUTS (symptomů dolních cest močových).

Inhibitory 5α-reduktázy blokují enzym, který umožňuje přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron (DHT). Snížení hladin DHT vyvolává atrofii glandulární komponenty prostaty a vede ke zmenšení žlázy o 20−30 %.

Užití parasympatolytik mírní LUTS, jež mohou být vyvolány hyperaktivitou močového měchýře. Nadměrné kontrakce detruzoru, který je inervován právě parasympatickou částí vegetativního nervového systému, pacientům způsobují potíže, jako je urgence na močení nebo polakisurie.

Poslední skupinou jsou inhibitory fosfodiesterázy typu 5, jež se využívají hlavně v terapii erektilní dysfunkce, ale byl u nich prokázán rovněž pozitivní efekt při léčbě BHP. 

Nonadherence při monoterapii a kombinované terapii

Terapie BHP a LUTS je dlouhodobá a jejím problémem není nedostatečný efekt léčiv, ale nedostatečná adherence pacientů. V italské retrospektivní kohortové studii byla analyzována data z databází 22 zdravotnických zařízení. Do studie bylo zařazeno téměř 1,5 milionu mužů ve věku ≥ 40 let. Studie odhalila, že po prvním roce od zahájení léčby je předepsaná terapie dodržována průměrně pouze u 29 % pacientů. Adherence se liší v závislosti na lékové skupině, kterou pacienti užívají. Správně léčba probíhá u 35 % pacientů s monoterapií α-blokátory, 18 % pacientů užívajících inhibitory 5α-reduktázy a pouze u 9 % pacientů s kombinovanou terapií. Po 5 letech je adherence ještě nižší a správný průběh léčby můžeme pozorovat pouze u 15 % pacientů s α-blokátory, u 8 % s inhibitory 5α-reduktázy a u 3 % léčených kombinovanou terapií. 

Shrnutí a závěr

Ačkoliv existuje mnoho efektivních způsobů terapie BHP, léčba často selhává na základě nedodržení léčebného režimu samotnými pacienty. Lékaři by se tedy měli zaměřit nejen na hledání co nejúčinnější terapie, ale měli by věnovat dostatek času pacientovi a zdůraznit důležitost pravidelného užívání léků a doporučeného léčebného režimu v prevenci progrese BHP.  

(idav)

Zdroj: Cindolo L., Pirozzi L., Sountoulides P. et al. Patient’s adherence on pharmacological therapy for benign prostatic hyperplasia (BPH)-associated lower urinary tract symptoms (LUTS) is different: is combination therapy better than monotherapy? BMC Urol 2015 (15): 96; doi: 10.1186/s12894-015-0090-x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba progresivní BHP

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) postihuje přes 50 % mužů ve věku 60 let. Klinicky se projevuje nejčastěji jako symptomy dolních močových cest (LUTS) a močová obstrukce. Primární cíl léčby tradičně spočíval v úlevě obtěžujících LUTS pramenících ze zvětšené prostatické žlázy.

Benigní hyperplazie prostaty je spojena se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem

Klinická studie italských autorů prokázala, že muži se středně závažnými až závažnými symptomy dolních cest močových (LUTS) způsobenými benigní hyperplazií prostaty (BHP) mají zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění v následujících 10 letech hodnocení pomocí Framinghamského skóre.

Efektivita použití inhibitorů 5-fosfodiesterázy a α-blokátorů v monoterapii či kombinaci při léčbě BHP

Bengní hyperplazie prostaty (BHP) je nejčastějším nezhoubným onemocněním u mužů vyššího věku. Klinickou manifestací BHP jsou tzv. symptomy dolních cest močových (LUTS). V léčbě LUTS se využívají α-blokátory nebo inhibitory 5-fosfodiesterázy (PDE5-i). Následující článek shrnuje výsledky studie zabývající se účinností monoterapie α-blokátory a PDE5-i v porovnání s kombinovanou terapií.Všechny novinky