Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Léčebné možnosti progresivních forem benigní hyperplazie prostaty

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 8.6.2016

Léčebné možnosti progresivních forem benigní hyperplazie prostaty

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je onemocnění způsobené proliferací buněk hladké svaloviny a epitelových buněk v přechodové zóně prostaty. Klinicky se projevuje jako komplex symptomů dolních cest močových, který je označován zkratkou LUTS (low urinary tract symptoms). Tíže projevů LUTS může mít progresivní povahu, a představuje tak závažný zdravotní problém, který s sebou nese významné zhoršení kvality života.

Americké populační studie potvrzují progresivní zvyšování prevalence středně závažných až závažných LUTS, které v osmé dekádě života postihují až 50 % mužské populace. Progresivní formy BHP ovšem mohou trápit i muže nižšího věku. Pacienta ohrožují zejména vznikem akutní močové retence, výskytem recidivujících infekcí a rozvojem renální insuficience na podkladě obstrukce vývodných cest močových.

Farmakoterapie BHP

Cílem terapie progresivních forem BHP je tedy nejen kontrola LUTS, ale i prevence závažných komplikací. Terapeutické možnosti pokročilých forem BHP zahrnují medikamentózní a chirurgickou léčbu. V současné době jsou k dispozici různé skupiny farmak:

 • antagonisté alfa-adrenergních receptorů (alfa-blokátory) – alfuzosin, doxazosin, tamsulosin, terazosin,
 • inhibitory 5alfa-reduktázy (5ARI) – dutasterid, finasterid,
 • anticholinergika.

Aktuálně platná guidelines Americké urologické společnosti (AUA) pro léčbu BHP z roku 2010 nedoporučují užívání žádného preparátu ze skupiny doplňků stravy či fytofarmak.

Chirurgická léčba

Možnosti chirurgické léčby progresivní BHP prošly v posledních letech prudkým vývojem. V současné době jsou užívány jak techniky minimálně invazivní terapie, tak i otevřené chirurgické výkony.

Minimálně invazivní terapie:

 • transuretrální ablace jehlou (TUNA),
 • transuretrální mikrovlnná termoterapie (TUMT).

Operační postupy:

 • otevřená prostatektomie,
 • transuretrální resekce prostaty (TURP),
 • transuretrální ablace prostaty pomocí holmiového laseru (HoLAP),
 • transuretrální enukleace prostaty pomocí holmiového laseru (HoLEP),
 • resekce prostaty pomocí holmiového laseru (HoLRP),
 • fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP),
 • transuretrální incize prostaty (TUIP),
 • transuretrální vaporizace prostaty (TUVP).

Závěr

Volba konkrétního terapeutického postupu by měla vždy respektovat přání a preference pacienta, který byl dostatečně podrobně seznámen se všemi terapeutickými možnostmi, jež u něho připadají v úvahu. Pacienti s progresivními formami BHP většinou profitují z chirurgické léčby, ať už minimálně invazivní, nebo klasické otevřené. TUNA a TUMT jsou dle aktuálních guidelines vhodnými metodami pro muže se středně závažnými až závažnými LUTS v důsledku BHP. Slibné jsou i metody laserové léčby, zkušenosti ukazují, že transuretrální enukleace a laserová vaporizace mohou být vhodnou volbou pro léčbu mužů s hodně velkou prostatou (> 100 g). Ve hře zůstávají i klasičtější metody, jako TURP či otevřená prostatektomie.

(zzka)

Zdroj: McVary K. T. et al.; American Urological Association: Management of benign prostatic hyperplasia (BPH), 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tamsulosin a dutasterid v terapii benigní hyperplazie prostaty

Alfa-blokátory a inhibitory 5α-reduktázy patří podle současných guidelines mezi terapeutické modality u pacientů se středně závažnými až závažnými symptomy benigní hyperplazie prostaty. Díky jejich synergickému účinku dochází při kombinované terapii k optimálnější kontrole symptomů a zlepšení kvality života oproti monoterapii.

Vysokotučná strava podporuje rozvoj hyperplazie a neoplazie bazálních buněk prostaty

Američtí autoři ve své nedávné experimentální studii prokázali, že vysokotučná strava vede ke sterilnímu zánětu prostatické tkáně a následné proliferaci a diferenciaci bazálních buněk prostaty.

Možné biomarkery pro stratifikaci rizik progrese benigní hyperplazie prostaty

Je známým faktem, že prevalence benigní hyperplazie prostaty (BHP) u stárnoucí populace roste, což je spojeno rovněž s nárůstem nákladů na léčbu. Pravděpodobně také existují rozdílné formy BHP, jež zahrnují jak indolentní pomalu rostoucí formy, tak i formy agresivní s rychlou progresí.Všechny novinky