Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Léčba progresivní BHP

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 15.1.2016

Léčba progresivní BHP

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) postihuje přes 50 % mužů ve věku 60 let. Klinicky se projevuje nejčastěji jako symptomy dolních močových cest (LUTS) a močová obstrukce. Primární cíl léčby tradičně spočíval v úlevě obtěžujících LUTS pramenících ze zvětšené prostatické žlázy. V poslední době se však léčba navíc zaměřuje na změny v progresi onemocnění a prevenci komplikací. K dispozici je řada různých skupin farmak, avšak volba terapeutické strategie BHP je skutečně složitý a neustále se proměňující fenomén.

Sledovat pacienta s pomalu progredujícím průběhem lze. Pokud se však setkáme s případem, kdy během několika málo let progredují příznaky na neúnosnou míru, je tato situace poněkud složitější, zvláště pokud chceme pacientovi umožnit, aby se vyhnul operaci.

Nejlepší a nejjednodušší by bylo odhalit pacienta se sklonem k rychlé progresi předem a od začátku ho intenzivněji léčit i bedlivěji sledovat. Jako prediktory progrese BHP lze použít počáteční hladinu PSA, větší objem přechodové zóny prostaty a vyšší skóre obstrukčních symptomů. Je však také třeba říci, že neexistuje jeden univerzální typ léčby, který by byl vhodný pro všechny pacienty. 

V současné době se terapie LUTS při progresivní BHP skládá ze dvou základních variant:

  • α-adreergní blokátory (alfuzosin apod.), jejichž cílem jsou α1-adrenergní receptory na hladkých svalech v prostatickém stromatu a krčku močového měchýře, kterým zabraňuje v kontrakci. To znamená, že pouze zmírňují symptomatiku bez vlivu na velikost prostaty nebo progresi BHP.
  • Inhibitory 5α-reduktázy neboli 5ARI (dutasterid a finasterid) blokují androgenní signalizaci snížením sérové hladiny DHT, tím snižují objem prostaty o 20 % a vylepšují průtok moči i LUTS. Také způsobují pokles velikosti epitelových buněk a stimulují apoptózu.

Několik velkých klinických studií prokázalo, že nejvýraznější dlouhodobé zlepšení symptomů plynulo z kombinace α-adrenergních blokátorů a 5ARI.

Ačkoli ovšem 5ARI dobře redukují objem prostaty, přibližně 25−30 % pacientů nevykazuje žádné zlepšení LUTS a dalších 5−7 % se nadále klinicky zhoršuje, až nakonec mohou dospět do stavu, který již vyžaduje operační léčbu. Rezistenci k finasteridu pravděpodobně způsobuje utlumení genu 5AR2, k němuž dochází metylací DNA.

Další terapeutickou možnost představuje tadalafil, který je používán v léčbě erektilní dysfunkce. Recentně velká multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie ukázala, že tadalafil signifikantně zvyšuje Mezinárodní skóre prostatických symptomů (IPSS) a kvalitu života bez ohledu na erektilní dysfunkci.

Vzhledem k variabilní odpovědi na farmakoterapii BHP bude do budoucna jedním z hlavních úkolů najít spolehlivé nástroje k její predikci.

(pez)

Zdroj: Bechis S. K., Otsetov A. G., Ge R., Olumi A. F. Personalized medicine for the management of benign prostatic hyperplasia. J Urol 2014 Jul; 192 (1): 16−23; doi: 10.1016/j.juro.2014.01.114. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Benigní hyperplazie prostaty je spojena se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem

Klinická studie italských autorů prokázala, že muži se středně závažnými až závažnými symptomy dolních cest močových (LUTS) způsobenými benigní hyperplazií prostaty (BHP) mají zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění v následujících 10 letech hodnocení pomocí Framinghamského skóre.

Efektivita použití inhibitorů 5-fosfodiesterázy a α-blokátorů v monoterapii či kombinaci při léčbě BHP

Bengní hyperplazie prostaty (BHP) je nejčastějším nezhoubným onemocněním u mužů vyššího věku. Klinickou manifestací BHP jsou tzv. symptomy dolních cest močových (LUTS). V léčbě LUTS se využívají α-blokátory nebo inhibitory 5-fosfodiesterázy (PDE5-i). Následující článek shrnuje výsledky studie zabývající se účinností monoterapie α-blokátory a PDE5-i v porovnání s kombinovanou terapií.

Dlouhodobá perorální léčba LUTS u starších pacientů

Léčivé přípravky určené pro terapii symptomů dolních močových cest (LUTS) patří mezi nejčastěji předepisovaná léčiva v geriatrii, a to u mužů i žen. Přestože existuje několik různých skupin těchto léčiv, v publikované literatuře dosud chybělo vzájemné srovnání účinnosti a vhodnosti této léčby u starších pacientů.Všechny novinky