Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Konzervativní léčba BHP − pouze do určité meze

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 21.9.2016

Konzervativní léčba BHP − pouze do určité meze

Někteří pacienti na konzervativní terapii benigní hyperplazie prostaty (BHP) odpovídají velmi dobře, jiní naopak přes veškerou snahu stejně dospějí k operaci. Každopádně si  tato diagnóza vždy zaslouží pozornost, protože její progresi nelze spolehlivě predikovat a po překročení kritické meze už je jediným řešením prostatektomie.

Symptomy dolních cest močových

Onu kritickou mez představuje velká symptomatická hyperplazie (> 80 ml). Mluvíme-li o symptomech, máme na mysli zejména klasické symptomy dolních cest močových (LUTS − lower urinary tract symptoms): 

  1. jímací − polakisurie, nykturie, urgence, inkontinence;
  2. mikční − slabý, přerušovaný nebo obtížný proud moči, obtíže při spuštění;
  3. postmikční − pocit neúplného vyprázdnění, inkontinence malého množství moči po vymočení.

Dochází však také k hematurii, která může být tak intenzivní, že vede k hemoragickému šoku a je třeba urgentně zasáhnout.

Kazuistiky a jejich zobecnění

BHP může dosáhnout značných rozměrů, jak ukazují kazuistiky publikované v nedávné době. Z nich jsme náhodně vybrali ke srovnání 3 případy, kdy prostata vážila 580, 700 a 720 g. Zkusme hledat společné rysy: Všechny tyto případy se projevily výraznou hematurií, jen jeden z nich ovšem provázely nápadné LUTS. Nikdo z těchto pacientů nebyl až do epizody, která vedla k rozhodnutí o prostatektomii, konzervativně léčen. (Dokonce ani zmíněný případ s pozitivními LUTS; příčinou je pravděpodobně špatná dostupnost zdravotní péče v Pákistánu.)

Dostáváme se tedy ke vzorku pacientů, kteří bez konzervativní léčby dospěli do bodu, kde je možná již jen chirurgická léčba. O tom, zda by se do této situace dostali nebo nedostali s konzervativní léčbou, můžeme samozřejmě jen spekulovat. Jisté však je, že pokud tento pokus není proveden, ať už z důvodu, že onemocnění nebylo známo, nebo z jakéhokoli jiného, může k tomu dojít snáze.

Význam včasné a řádné farmakoterapie

Jistě není zapotřebí zmiňovat, že chirurgická léčba má ve srovnání s konzervativní významně vyšší morbiditu. Nebezpečí je zejména vysoké u velmi velkých prostat, kde již během operačního výkonu často dochází k většímu krvácení. V pooperačním období se pak pacienti setkávají s dalšími symptomy, jako jsou opět LUTS, sexuální dysfunkce apod.

V situaci, kdy jsou pacienti různými zájmovými skupinami přesvědčováni, že vhodnou léčbou BHP jsou doplňky stravy nebo alternativní léčebné metody bez prokázaného účinku, je třeba upozorňovat na význam včasné a řádné farmakologické léčby, aby nedocházelo k jejímu zanedbání a zvyšování rizika nutnosti operačního výkonu.

(pez)

Zdroje:

  1. Ogawa S., Manome M., Yabe M. et al. A giant prostatic hyperplasia treated by open surgery. Int J Gen Med 2012; 5: 1009−1012, doi: 10.2147/IJGM.S38238.
  2. Wroclawski M. L., Carneiro A., Tristão R. A. et al. Giant prostatic hyperplasia: report of a previously asymptomatic man presenting with gross hematuria and hypovolemic shock. Einstein (Sao Paulo) 2015 Jul-Sep; 13 (3): 420−422, doi: 10.1590/S1679-45082015RC2905.
  3. Khan Z., Tahir M., Ashraf H. S. et al. Giant benign prostatic hyperplasia in a Pakistani patient. Urol Case Rep 2014 Jan 24; 2 (1): 33−34, doi: 10.1016/j.eucr.2013.11.006.
  4. Pariser J. J., Packiam V. T., Adamsky M. A., Bales G. T. Trends in simple prostatectomy for benign prostatic hyperplasia. Curr Urol Rep 2016 Aug; 17 (8): 57, doi: 10.1007/s11934-016-0610-6.
  5. Zachoval R. Léčba symptomů dolních močových cest (LUTS) u muže – co je možné a co je racionální? Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Dostupné na: www.europauomo.cz/ppt/4.ppt

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčebné možnosti progresivních forem benigní hyperplazie prostaty

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je onemocnění způsobené proliferací buněk hladké svaloviny a epitelových buněk v přechodové zóně prostaty. Klinicky se projevuje jako komplex symptomů dolních cest močových, který je označován zkratkou LUTS (low urinary tract symptoms). Tíže projevů LUTS může mít progresivní povahu, a představuje tak závažný zdravotní problém, který s sebou nese významné zhoršení kvality života.

Tamsulosin a dutasterid v terapii benigní hyperplazie prostaty

Alfa-blokátory a inhibitory 5α-reduktázy patří podle současných guidelines mezi terapeutické modality u pacientů se středně závažnými až závažnými symptomy benigní hyperplazie prostaty. Díky jejich synergickému účinku dochází při kombinované terapii k optimálnější kontrole symptomů a zlepšení kvality života oproti monoterapii.

Vysokotučná strava podporuje rozvoj hyperplazie a neoplazie bazálních buněk prostaty

Američtí autoři ve své nedávné experimentální studii prokázali, že vysokotučná strava vede ke sterilnímu zánětu prostatické tkáně a následné proliferaci a diferenciaci bazálních buněk prostaty.Všechny novinky