Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vztah mezi atopickou dermatitidou a ADHD u dětí a dospělých

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 13.12.2016

Vztah mezi atopickou dermatitidou a ADHD u dětí a dospělých

Studie uveřejněná v British Journal of Dermatology hledala odpověď na otázku, jaký je vztah mezi atopickou dermatitidou (AD) a syndromem nepozornosti s hyperaktivitou (ADHD) u dětských a dospělých pacientů. Zaměřila se i na studium faktorů, které zvyšují riziko rozvoje ADHD u nemocných postižených tímto kožním onemocněním.

Úvod

Atopická dermatitida je chronická zánětlivá dermatóza doprovázená pruritem, poruchami spánku a výskytem dalších alergických onemocnění. Je to choroba převážně dětského věku, ale vyskytuje se i u dospělých jedinců.

Předešlé analýzy nalezly konzistentní souvislost mezi AD dětí a syndromem nepozornosti bez hyperaktivity nebo s hyperaktivitou (ADD/ADHD), ale faktory zvyšující riziko propuknutí tohoto neuropsychiatrického onemocnění u nemocných s AD doposud nebyly přezkoumány. Protože ani vztahu mezi AD a ADD/ADHD v dospělém věku nebylo věnováno dostatek pozornosti, zaměřili se autoři jak na výzkum souvislosti mezi dětskou i dospělou formou AD a ADD/ADHD, tak i na studium faktorů zvyšujících riziko rozvoje poruchy pozornosti u postižených touto svědivou nemocí.

Metodika studie

Autoři retrospektivně analyzovali data dětí ve věku 2−17 let (n = 354 416) a dospělých (n = 34 613) postižených AD, jež byla získána z 19 amerických populačních studií včetně National Health Interview Survey (z let 1997−2013) a National Survey of Children’s Health (z let 2003−2004 a 2007−2008).

Výsledky

Ve vícerozměrných modelech adjustovaných na věk, pohlaví, sociodemografické charakteristiky, přítomnost další alergické nemoci a čerpání zdravotní péče byla AD pozitivně spojena s ADD/ADHD jak u dětí (adjustované odds ratio [OR] 1,14; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,03−1,26), tak u dospělých (OR 1,61; 95% CI 1,25−2,06). AD byla nejsilněji spojena se závažným průběhem ADD/ADHD.

Děti se současným výskytem závažné formy AD a výrazné poruchy spánku (nanejvýš 3 noci adekvátního spánku týdně) měly mnohem vyšší riziko rozvoje ADD/ADHD (OR 16,83; 95% CI 7,02−40,33) než děti, které měly samotnou poruchu spánku (OR 1,83; 95% CI 1,47−2,26) nebo mírně až středně těžkou formu kožní nemoci (OR 1,56; 95% CI 1,22−1,99).

Zvýšené riziko rozvoje ADD/ADHD bylo pozorováno i u dětí, jež nebyly postiženy jinou alergickou nemocí. Anémie, bolesti hlavy a obezita v anamnéze dětských pacientů byly spojeny s ještě větším rizikem. Bronchiální astma, nespavost a bolesti hlavy vedly ke zvýšenému riziku propuknutí ADHD u dospělých subjektů, kdežto podváha byla faktorem protektivním.   

Závěr

Autoři prokázali pozitivní korelaci mezi atopickou dermatitidou a ADHD u dětí i dospělých a popsali několik faktorů zvyšujících riziko rozvoje ADHD u nemocných s AD.

(raj)

Zdroj: Strom M. A., Fishbein A. B., Paller A. S., Silverberg J. I. Association between atopic dermatitis and attention deficit hyperactivity disorder in U.S. children and adults. Br J Dermatol 2016 Nov; 175 (5): 920−929, doi: 10.1111/bjd.14697.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Déletrvající obezita v raném dětství zhoršuje atopickou dermatitidu

Osmiletá studie provedená v USA na více než tisícovce dětí, dospívajících a mladých osob ve věku 1–21 let zkoumala souvislost mezi dětskou obezitou a výskytem atopické dermatitidy (AD).

Transplantace lidské kožní mikrobioty v léčbě atopické dermatitidy

Experimentální práce naznačují, že by mikroflóru z lidské kůže zdravých jedinců obsahující gramnegativní bakterie bylo možné použít v léčbě atopické dermatitidy.

Léčba nežádoucí kožní reakce pomocí lokálních kortikoidů

Mezi časté nežádoucí účinky léků patří rozmanité kožní reakce, jejichž léčba může být stejně tak různorodá. Vysazení původní terapie určitě patří k prvně zvažovaným volbám, nicméně ne ve všech případech je to možné či žádoucí. Následující kazuistika popisuje léčbu nežádoucích kožních reakcí na podávání tyrosinkinázového inhibitoru pomocí lokálních kortikoidů.Všechny novinky