Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Souvislost atopické dermatitidy a rezistence zlatého stafylokoka vůči lokálním antibiotikům

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 13.12.2016

Souvislost atopické dermatitidy a rezistence zlatého stafylokoka vůči lokálním antibiotikům

Vztah mezi atopickou dermatitidou (AD) a rezistencí zlatého stafylokoka vůči lokálním antibiotikům (ATB) byl zkoumán v brazilské práci publikované v časopisu Anais Brasileiros de Dermatologia. V souboru dermatologických pacientů byla popsána vysoká rezistence zlatého stafylokoka vůči bacitracinu a neomycinu.

Úvod

Atopická dermatitida (AD) je chronická dermatóza, jež může být potenciálně komplikovaná stafylokokovými infekcemi. V léčbě méně závažných infekcí se preferují lokálně působící ATB, protože jsou oproti systémovým levnější a jejich použití vede k vyšší lokální koncentraci účinné látky, nižšímu riziku systémové toxicity, nežádoucích účinků a nižší indukci bakteriální rezistence.

Kvůli obavě ze ztráty účinnosti lokálních ATB si autoři zmíněné studie vytyčili za cíl vyhodnotit prevalenci rezistence k několika lokálním preparátům užívaným k léčbě stafylokokových pyodermií u pacientů s AD.

Metodika studie

Průřezová studie zahrnula pacienty s AD (n = 91), kteří měli kůži kolonizovanou zlatým stafylokokem. Všechny získané izoláty S. aureus byly methicilin-senzitivní a byly testovány diskovou difuzní metodou na Müllerově–Hintonové agaru se standardizovanými postupy v souladu s doporučením CLSI (The Clinical and Laboratory Standards Institute). Pro interpretaci výsledků vyšetření citlivosti S. aureus k několika lokálním preparátům autoři použili kritéria různých organizací.

Výsledky

Celkem bylo analyzováno 100 izolátů S. aureus. Prokázala se nízká prevalence rezistence vůči mupirocinu (1,1 %) a kyselině fusidové (5,9 %), o něco vyšší byla rezistence vůči gentamicinu (14,7 %). Prevalence rezistence vůči neomycinu byla vysoká (až 42,6 %), vůči bacitracinu pak byla dokonce absolutní. Rezistence vůči kyselině fusidové zase byla spojena se závažnějším průběhem AD. Výsledky rovněž potvrdily teorii o absenci zkřížené rezistence mezi aminoglykosidy (neomycin a gentamicin).

Závěr

Výsledky práce prokázaly nízkou prevalenci rezistence kmenů S. aureus u nemocných s AD vůči mupirocinu a kyselině fusidové. Rezistence vůči neomycinu a bacitracinu však byla vysoká, z čehož vyplývá nutnost restrikce jejich použití u těchto pacientů v zájmu zachování co nejnižší stafylokokové rezistence. 

(raj)

Zdroj: Bessa G. R., Quinto V. P., Machado D. C. et al. Staphylococcus aureus resistance to topical antimicrobials in atopic dermatitis. An Bras Dermatol 2016 Sep-Oct; 91 (5): 604−610, doi: 10.1590/abd1806-4841.20164860.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vývoj masti s betamethason-dipropionátem v nanočásticích

Preklinické studie s inovativním topickým podáním betamethason-dipropionátu (BD) v nanočásticích lipidového nosiče přinesly slibné výsledky. Ukázaly, že BD, který se používá v léčbě atopické dermatitidy a ložiskové psoriázy, vykazuje při tomto způsobu podání vyšší retenci v kůži, což je žádoucí z hlediska prevence systémové expozice.

Alklomethason-dipropionát je bezpečnou a efektivní volbou pro léčbu atopické dermatitidy u dětí

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které se obvykle objevuje již v raném dětství a může perzistovat i po mnoho let. Je charakteristické přítomností erytému, papul a vezikul a tvorbou krust a šupinek. V jeho léčbě se s úspěchem využívají kortikoidní masti, které však mohou mít v některých případech lokální i systémové nežádoucí účinky. Lassus et al. proto ve své studii zkoumali efektivitu a bezpečnost alklomethason-dipropionátu a hydrokortison-butyrátu u dětí s atopickou dermatitidou.

Déletrvající obezita v raném dětství zhoršuje atopickou dermatitidu

Osmiletá studie provedená v USA na více než tisícovce dětí, dospívajících a mladých osob ve věku 1–21 let zkoumala souvislost mezi dětskou obezitou a výskytem atopické dermatitidy (AD).Všechny novinky