Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Atopie a astma u migrantů

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 4.11.2015

Atopie a astma u migrantů

Environmentální faktory v rozvinutých zemích mají významný vliv na rozvoj atopie a astmatu u imigrantů. Helmintózy jsou zřejmě asociovány s nižší prevalencí klinicky významných atopií.

Prevalence atopie a astmatu se napříč světem významně liší. Při porovnání zemí s různým ekonomickým standardem je jednoznačně vyšší v těch rozvinutějších a bohatších. Na rozvoji atopie i astmatu se výraznou měrou podílí i vlivy prostředí, jež působí na podkladě geneticky podmíněné náchylnosti k daným patologiím. Klimatické změny a migrace tudíž mohou mít nezanedbatelný vliv na rozvoj atopie a astmatu u jedinců, kteří jsou jim vystaveni.

Rozdíly v prevalenci atopických poruch

Prevalence atopie a astmatu u imigrantů byla sledována v různých zemích a jednotlivé studie přinesly podobné závěry. Jednou z největších studií zabývajících se daným tématem je The European Community Respiratory Health Survey.

Frekvence symptomů astmatu byla po úpravě na oblast, pohlaví, věk a kuřáctví vyšší u imigrantů a emigrantů než u ostatní populace. Atopie i astma se většinou projeví několik let po přistěhování se do rozvinuté země a jejich symptomy se v průběhu času dále zhoršují. Tyto progresivní změny ukazují buď na vliv prolongované environmentální expozice, nebo na působení dalších rizikových faktorů.

K rozvoji atopie či astmatu jsou náchylnější děti a mladí dospělí. Typickým jevem u imigrantů jsou zvýšené hladiny imunoglobulinu E, jež jsou vyšší než u místní populace a postupně klesají na její úroveň.

Vliv parazitárních infekcí

Je také patrné, že parazitární infekce, častější u imigrantů z rozvojových zemí v porovnání s místní populací, se uplatňuje v prevenci a patogenezi atopických stavů u těchto jedinců. Helmintózy jsou asociované s poklesem prevalence klinicky významných atopických poruch, pravděpodobně z důvodu indukce populací buněk uplatňujících se v jejich regulaci (především T-lymfocytů). Lepší porozumění imunologickému pozadí helmintů a jejich protektivní funkci by tak mohlo přispět k rozvoji nových léčebných postupů, např. imunomodulační terapie alergií.

Migrace do zemí s vysokou prevalencí alergií je jednoznačně asociována s vyšší prevalencí alergie a astmatu u imigrantů v porovnání s jejich výskytem v zemi původu. Nárůst v prevalenci daných patologií většinou není ve vztahu k etnicitě, ale u vybraných populací souvisí s genetickými faktory. Environmentální vlivy působí v závislosti na čase a věku imigrace. Imigranti a jejich ošetřující lékaři by si měli být vědomi potenciálního rizika vzniku alergie a/nebo astmatu. Na místě je také příprava strategií prevence u vysoce rizikových jedinců.

(the)

Zdroj: Rottem M., Geller-Bernstein C., Shoenfeld Y. Atopy and asthma in migrants: the function of parasites. Int Arch Allergy Immunol 2015; 167: 41–46.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zevní dermatologická terapie v každodenní péči o suchou kůži

Xerosis cutis neboli suchá kůže představuje jednu z nejčastějších příčin návštěv dermatologické ambulance. Poškození kožního krytu není pouze kosmetickou obtíží, ale také významným zdravotním problémem, který výrazně narušuje kvalitu života nemocných jedinců. V péči o suchou kůži se uplatňují režimová opatření a dermatologická externa.

Průběh a rizikové faktory atopické dermatitidy u dětí

Atopická dermatitida je nejčastější chronické zánětlivé kožní onemocnění v dětství. Vyskytuje se u 8–30 % dětí a u více než poloviny z nich se později vyvine asthma bronchiale. Longitudinální studie prokazují, že atopická dermatitida je obvykle prvním krokem v rozvoji atopií. Obvykle se vyvíjí během prvního roku života a má chronický relaxující průběh.

Multidisciplinární přístup v terapii atopické dermatitidy

Multidisciplinární přístup u pacientů trpících atopickou dermatitidou (AD) prokázal zlepšení terapeutických výsledků zahrnujících kontrolu nemoci, adherenci k léčbě i kvalitu života.Všechny novinky