Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antihistaminika v léčbě atopické dermatitidy

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 21.3.2016

Antihistaminika v léčbě atopické dermatitidy

U dětí s atopickou dermatitidou (AD) lze volit z řady léčebných postupů. Následující text se věnuje působení antihistaminik na pruritus u AD. Antihistaminika blokují aktivitu histaminu na příslušných receptorech v kůži (zejména H1), čímž se zmírňuje svědění a zarudnutí a potlačí se rozvoj kopřivky.

Klasifikace antihistaminik

Antihistaminika se klasifikují podle jejich sedativních vlastností.

Sedativní antihistaminika (1. generace), jako jsou alimemazin (dříve známý jako trimeprazin), chlorfenamin (dříve známý jako chlorfeniramin), klemastin, cyproheptadin, hydroxyzin a prometazin, působí neselektivně a mají krátký biologický poločas (6−12 hodin).

Nesedativní antihistaminika (2. generace), jako jsou cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin a fexofenadin, vážou více selektivně receptory H1. Mají delší poločas působení (kolem 24 hodin), s výjimkou u dětí, u nichž může být léčivo metabolizováno rychleji.

Výběr ze studií s antihistaminiky a jejich výsledky

Cetirizin: Efektivitou cetirizinu v léčbě mírného až středně těžkého svědění u dětí ve věku 6−12 let se zabývala dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná randomizovaná studie (RCT). Dávka přípravku se lišila v závislosti na tělesné hmotnosti. Po 8týdenní léčbě byly zjištěny signifikantní rozdíly mezi dvěma testovanými skupinami − pokud jde o eliminaci příznaků a symptomů − ve prospěch cetirizinu (73 % cetirizin, 18 % placebo; p < 0,02).

Chlorfenamin: Účinností chlorfenaminu se zabývala dvojitě zaslepená RCT u dětí ve věku 1−12 let, které trpěly nočním svěděním a škrábáním. Po 4týdenní terapii nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi skupinami.

Hydroxyzin vs. cyproheptadin: Vlivem přípravků na svědění se zabývala dvojitě zaslepená RCT u dětí ve věku 2−16 let s akutním zhoršením atopického ekzému. Zlepšení v nočním i denním svědění bylo významně vyšší u hydroxyzinu než cyproheptadinu po 7denní léčbě.

Klemastin vs. ketotifen: Účinností se zabývala dvojitě zaslepená RCT u dětí s atopickým ekzémem. Po čtyřtýdenní léčbě byly pozorovány významně lepší výsledky u ketotifenu. Došlo ke zlepšení v oblasti svědění, zarudnutí, tvorbě pustul i papul.

Preventivně podávaná antihistaminika. Ve studii, která se zabývala možností, zda by podání cetirizinu mohlo zabránit vzniku astmatu, nebyl zjištěn žádný rozdíl v kumulativní prevalenci astmatu. Vznik kopřivky však byl výrazně nižší u cetirizinu v porovnání s placebem.

Shrnutí a závěr

Studie byly prováděny na relativně malém vzorku a obecně hodnotily krátkodobé použití. I když důkazy svědčící pro účinnost sedativních antihistaminik byly skrovné, klinické zkušenosti stále podporují jejich krátkodobé užívání u dětí s atopickým ekzémem. Nesedativní antihistaminika mohou být použita v případě silného svědění a kopřivky. Obecně je doporučeno vyhýbat se antihistaminikům měnícím náladu a kognitivní funkce.

(ave)

Zdroj: NICE Clinical Guidelines, No. 57. Atopic Eczema in Children. Management of atopic eczema in children from birth up to the age of 12 years. Treatment: Antihistamines and other antipruritics (chapter 7.5). National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health (UK), RCOG Press 2007. Dostupné na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0009237

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Atopická dermatitida – průřezová deskriptivní studie 100 případů onemocnění

Atopická dermatitida je onemocnění, jehož etiopatogeneze je stále velmi nejasná. Dosud je známo, že jde o nemoc vázanou na věk pacienta, existuje však i řada dalších faktorů, které mohou mít na výskyt onemocnění vliv, například genetická výbava matky a souhrn vnějších faktorů působících na matku v průběhu těhotenství. Kromě toho mají svůj význam i poruchy imunity a užívání doplňků stravy.

Účinnost inovativní aerosolové pěny kombinující kalcipotriol a betametazon-dipropionát u pacientů s psoriázou

Ve srovnání se základní terapií psoriázy prokázalo vyšší účinnost a méně vedlejších účinků spojení kalcipotriolu a betametazon-dipropionátu. Jeho použití ve formě masti či gelu je vhodné pro pacienty s mírnou až středně těžkou formou nemoci. Inovativní lékovou formou je pak aerosolová pěna kombinující právě tato dvě léčiva.

Atopie a astma u migrantů

Environmentální faktory v rozvinutých zemích mají významný vliv na rozvoj atopie a astmatu u imigrantů. Helmintózy jsou zřejmě asociovány s nižší prevalencí klinicky významných atopií.Všechny novinky