Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zvyšuje farmakoterapie ženské neplodnosti riziko vzniku ovariálního karcinomu?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 15.6.2009

Zvyšuje farmakoterapie ženské neplodnosti riziko vzniku ovariálního karcinomu?

Během posledních dvou desetiletí se odborníci zabývají otázkou vlivu farmakoterapie ženské neplodnosti na možný vznik karcinomu ovarií. Mnoho z ovariálních tumorů vychází z epitelové vrstvy obklopující vaječník. Během ovulace dochází k poškození a následné reparaci tohoto epitelu, což vede k hypotéze, že by hyperovulace, která se záměrně navozuje při terapii neplodnosti, mohla být příčinou poškození DNA a následné kancerogeneze. Další teorie se zabývá rolí gonadotropinů v této problematice, které jsou rovněž používány při terapii infertility.

Obavy původně pramenily z výsledků dvou studií2,3, které označily farmakoterapii infertility v tomto ohledu za rizikovou. Ukázalo se ale, že tyto závěry vycházely z údajů o 20 a 11 ženách s ovariálním karcinomem, které tuto terapii dříve podstoupily. Následující studie sice většinou nenalezly žádnou asociaci, přesto zájem o toto téma zůstává nadále aktuální, a to především u žen, které podstoupily 12 a více cyklů terapie.

Problémem v zodpovězení otázky vlivu hormonální léčby neplodnosti na vznik ovariálního karcinomu je kromě extrémně malého počtu osob (jen málo studií obsahuje více než 25 žen) také skutečnost, že neplodnost sama je rizikovým faktorem pro vznik tumoru vaječníku.

Studie Jensena a kol.4 obsahovala údaje o 54 362 infertilních ženách. Z výsledků vyplývá, že čtyři skupiny léků užívaných při léčbě neplodnosti (gonadotropiny, klomifen, hCG a GnRH) nejsou asociovány se zvýšeným rizikem vzniku ovariálního karcinomu. Ani souvislost 10 a více cyklů terapie s rozvojem nádoru nebyla potvrzena. Důležitost tohoto projektu spočívá především v tom, že během něj bylo sledováno celkem 156 žen s nádorem vaječníků, což je mnohem více osob, než zahrnovala většina studií předešlých. Další podstatnou skutečností je fakt, že byly porovnávány neplodné ženy, léčené farmakologicky, s ženami, které rovněž trpěly infertilitou, ale farmakologicky léčeny nebyly.

Ačkoliv jsou výsledky provedených studií povětšinou uklidňující, nemohou zcela vyloučit souvislost terapie infertility se vznikem karcinomu ovarií. Tento fakt je příčinou pokračující nejistoty nejen na straně lékařů, ale především samotných pacientek.

(veri)

Zdroje:

  1. Editorial – Fertility drugs and ovarian cancer. BMJ 2009;338:a3075.
  2. Whittemore AS, Harris R, Itnyre J. Characteristics relating to ovarian cancer risk: collaborative analysis of 12 US case-control studies. II. Invasive epithelial ovarian cancers in white women. Am J Epidemiol 1992;136:1184–1203.
  3. Rossing MA, Daling JR, Weiss NS, Moore DE, Self SG. Ovarian tumors in a cohort of infertile women. N Engl J Med 1994;331:771–776.
  4. Jensen A, Sharif H, Frederiksen K, Kjaer SK. Use of fertility drugs and subsequent risk for ovarian cancer: Danish population based cohort study. BMJ 2009;338:b249.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití nové metody pro detekci kolorektálního karcinomu

V dubnovém čísle odborného časopisu Gastroenterology vyšel článek amerického autora Rexe popisující studii, která hodnotila schopnost metody zvané narrow-band imaging (NBi) použitelné při kolonoskopii identifikovat biologickou povahu polypů tlustého střeva a určit, které není nutné resekovat. Tato metoda se ukázala jako dostatečně přesná.

Nový koncept kontinentní ileostomie: T-pouch

První kontinentní ileostomie byla popsána Kockem již v r.1969. Jednalo se o vysokoobjemový, nízkotlaký rezervoár s vchlípeným segmentem střeva, který plnil funkci chlopně. Tato metoda umožňovala pacientům vyprázdnění rezervoáru jednoduchým zavedením katétru. Přestože Kockova kontinentní ileostomie je všeobecně akceptována, 15–40 % jedinců vyžaduje chirurgickou revizi.

Neplodnost a její léčba v rozvojových zemích

Negativní důsledky neplodnosti v rozvojových zemích mají pro bezdětné páry dalekosáhlejší důsledky než v západních zemích.Všechny novinky