Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zvýšené hladiny progesteronu a estradiolu v raném těhotenství po hyperstimulaci ovarií při asistované reprodukci nepříznivě ovlivňují porodní výsledky

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 21.1.2015

Zvýšené hladiny progesteronu a estradiolu v raném těhotenství po hyperstimulaci ovarií při asistované reprodukci nepříznivě ovlivňují porodní výsledky

Výsledky finské studie se 110 ženami ukázaly souvislost mezi zvýšenou hladinou progesteronu v raném těhotenství po kontrolované ovariální hyperstimulaci (COH) a přenosu čerstvého embrya (ET) při asistované reprodukci a nežádoucími perinatálními výsledky. Přenos zmraženého embrya (FET) v nestimulovaném menstruačním cyklu s těmito nepříznivými výsledky spojen nebyl. Navíc bylo zjištěno, že zvýšenou luteální aktivitu navozenou COH je třeba hodnotit spíše měřením hladiny steroidů nebo velikosti ovarií či jejich cévního zásobení než podle počtu získaných oocytů.

Do této prospektivní kohortové studie byly zařazeny tři různé skupiny těhotných žen. Skupinu s přirozeně vzniklým těhotenstvím tvořilo 41 žen, skupinu s COH + ET 39 žen a skupinu s FET 30 žen. Ženy byly sledovány každý týden od 5. do 11. týdne těhotenství. Na každé návštěvě bylo provedeno trojrozměrné ultrazvukové vyšetření ke zjištění objemu a vaskularizace ovarií. Byl odebrán vzorek krve na analýzu hladiny progesteronu a estradiolu (E2). Výsledky byly analyzovány s ohledem na výsledek těhotenství (porodní hmotnost, gestační věk při narození).

Sérové koncentrace progesteronu a E2 po COH + ET byly v 5.–8. týdnu těhotenství významně vyšší než po FET a než u přirozeně vzniklých těhotenství, zatímco hladiny hormonů po FET se od přirozeně vzniklých těhotenství nelišily. Zvýšená hladina progesteronu po COH + ET přetrvávala až do 11. týdne. Objem ovarií a intraovariální cévní zásobení byly v raném těhotenství ve skupině s COH + ET významně větší v porovnání s oběma dalšími skupinami (p < 0,001). Porodní hmotnost a gestační věk v době porodu negativně korelovaly se sérovou hladinou progesteronu a E2 v 5.–8. týdnu těhotenství. Významnými faktory ovlivňujícími porodní hmotnost novorozenců byly gestační stáří, výška matky a sekrece progesteronu a E2 v 5.–8. týdnu.

Jestliže nefyziologicky vysoká aktivita steroidů v raném těhotenství po COH podporuje riziko nežádoucích perinatálních výsledků po přenosu čerstvého embrya, měly by se zvážit protokoly s mírnější stimulací ovarií nebo využívající zmražení embryí.

(zza)

Zdroj: Ilkka Y., Järvelä I. Y., Pelkonen S., Uimari O., et al. Controlled ovarian hyperstimulation Leeds to high progesterone and estradiol levels during early pregnancy. Human reproduction 2014; 29 (11): 2393–2401; doi: 10.1093/humrep/deu223

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Existuje vztah mezi krevní skupinou a ovariální rezervou?

V posledním desetiletí lze nalézt hned několik studií zabývajících se vztahem krevní skupiny a ženské neplodnosti včetně snížené ovariální rezervy. Jaké jsou výsledky a mají tyto práce skutečně racionální podklad?

Vliv kvality morfologie spermií na úspěšnost intrauterinní inseminace

Cílem předkládané studie je určení vlivu kvality spermií na pravděpodobnost otěhotnění při použití intrauterinní inseminace (IUI) jako metody léčby neplodnosti.

Vliv preimplantační genetické diagnostiky na stav novorozence

Techniky umělého oplození jsou obecně spojovány s vyšším rizikem pro plod v porovnání se spontánním těhotenstvím. Nicméně otázkou zůstává jasná příčina. Proto si následující studie dala za cíl stanovit, zda a jaké riziko přináší použití preimplantační genetické diagnostiky.Všechny novinky