Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Změny v léčebné strategii Crohnovy nemoci u dětí

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 30.4.2011

Změny v léčebné strategii Crohnovy nemoci u dětí

Crohnova nemoc (CN), charakterizovaná chronickým zánětem kterékoliv části trávicí trubice, je pro lékaře stále výzvou, neboť zcela kurativní léčba neexistuje. To platí i v pediatrii, a tak se v poslední době objevují i nové léčebné strategie pro boj s CN u dětí.

Několik randomizovaných kontrolovaných studií demonstrovalo, že cílená léčba infliximabem je vysoce účinná a vede k významnému zlepšení klinického stavu pacientů s CN. Jde o monoklonální chimérickou protilátku IgG1 ze skupiny inhibitorů TNF-alfa. Existují dvě možné strategie léčby, klasická a moderní – intenzivní.

„Step-up“ strategie

Klasický terapeutický přístup je označován také jako „step-up“ strategie čili stupňující se intenzifikace léčby podle toho, jak nemoc progreduje a stoupá její závažnost. Konzervativní léčba aktivní CN bývá zahajována kortikosteroidy. Účinkují sice rychle a efektivně, ale dlouhodobou terapii doprovázejí závažné nežádoucí účinky. Bývají proto nahrazovány azathioprinem, merkaptopurinem nebo metotrexátem. Až v případě neúspěchu je pro navození remise používán infliximab. „Step-up“ strategie je bohužel charakterizována četnými relapsy, častou manifestací mimostřevních příznaků a také závažnějším klinickým průběhem.

„Top-down“ strategie

Druhým způsobem, jak přistupovat k léčbě CN, je tzv. „top-down“ strategie. Zkráceně by se dalo říci, že se jedná o zahájení nejefektivnější terapie hned v začátku nemoci. Účinnost infliximabu je vyšší při zahájení léčby již v časné fázi CN než při léčbě progrese a bývá spojena s minimem komplikací. U dětí vede mimo jiné také k oddálení chirurgického zákroku. Významně snižuje komplikace spojené s konvenční léčbou zahájenou kortikosteroidy, a zlepšuje tak významně klinický stav i kvalitu života pacientů. „Top-down“ strategie se ukazuje jako účinnější jak při navození a udržení remise, tak i v prevenci relapsu CN. Po prvním vzplanutí nemoci se totiž výrazně zvyšuje riziko dalších atak, což časné nasazení cílené léčby minimalizuje. Prodloužená doba remise pomáhá regeneraci střevní stěny v místě slizničních lézí a navozuje slizniční hojení.

Jak si obě strategie vedly ve srovnávacích studiích

Při srovnání obou léčebných přístupů bylo zjištěno, že:
  • v osmém týdnu léčby bylo remise dosaženo „step-up“ strategií u 3 z 11 dětí (27 %), „top-down“ strategií u 16 z 18 dětí (89 %),
  • v prvním roce sledování byla remise udržena „step-up“ strategií u 5 z 11 dětí (46 %), „top-down“ strategií u 15 z 18 dětí (83 %),
  • v prvním a druhém roce sledování byla míra relapsů u „step-up“ strategie 62 % a 77 %, u „top-down“ strategie 23 % a 39 %.
(ercp)

Zdroj:

  1. Kim M. J., Choe Y. H.: Change in the treatment strategy for pediatric Crohn’s disease. Korean J Pediatr. 2010 Sep; 53 (9): 830–833.
Převzato z webu Cílená-Léčba.cz.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Polymorfismus genu cyklooxygenázy-2 (COX2) a riziko nespecifických střevních zánětů

Nespecifické střevní záněty (IBD) jsou chronická onemocnění vznikající v důsledku interakce mezi patogeny v lumen střeva a střevní imunitní odpovědí.

Přínos kolonoskopie a sonografie břicha u závažných forem ulcerózní kolitidy

Slizniční hojení je v současné době považováno za důležitý projev účinnosti léčby zánětlivých střevních onemocnění, i když sdělení týkajících se slizničního hojení u ulcerózní kolitidy bylo dosud málo.

Zajímavosti v gastroenterologii v uplynulém roce

V uplynulém roce bylo v odborných periodicích publikováno velké množství zajímavých článků a novinek z oblasti gastroenterologie. Krátký přehled několika z nich přináší následující sdělení.Všechny novinky