Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zlepšuje intrauterinní aplikace hCG před transferem blastocyst klinické výsledky gravidit?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 26.11.2015

Zlepšuje intrauterinní aplikace hCG před transferem blastocyst klinické výsledky gravidit?

Studie hodnotí klinický výsledek gravidit u žen v cyklech IVF po intrauterinní aplikaci lidského choriotropního gonadotropinu (hCG) před transferem embryí ve stadiu blastocysty.

Lidská reprodukce je charakterizována vysokou prevalencí preimplantačních ztrát embryí (až 75 %) a vysokou frekvencí klinických potratů (až 10 %). Úspěšná implantace závisí nejen na vlastnostech a genetické výbavě samotného embrya, ale důležitou roli hraje i receptivita endometria, která je významně ovlivňována lidským choriotropním gonadotropinem (hCG).

Působení hCG se projevuje na decidualizaci endometriálních buněk stromatu, invazi trofoblastu, proliferaci uterinních přirozených zabíječů (uNK), stimulaci mateřské angiogeneze a udržení sekrece progesteronu v corpus luteum. Předpokládá se, že dostatečná sekrece hCG syncytiotrofoblastem, která je závislá na kvalitě blastocysty, má klíčovou úlohu v přilnutí a invazi embryí do decidualizované sliznice dělohy. Na základě těchto faktů byl v některých vědeckých pracích publikován názor, že intrauterinní injekce hCG zvyšuje pregnancy rate a počet implantací v cyklech IVF, nicméně žádná dosud provedená studie neanalyzovala počty porodů jako finální výsledek.

Design studie

Cílem studie publikované rakousko-českým týmem bylo zjistit, zda se udávaný pozitivní vliv intrauterinní aplikace hCG před transferem blastocysty odrazí v klinickém výsledku gravidity a jak tento výsledek závisí na kvalitě blastocysty.

V prospektivní randomizované studii byly porovnávány dvě kohorty pacientek po IVF cyklech. V kohortě A (182 cyklů IVF) byl ženám aplikován intrauterinní hCG 2 dny před provedeným transferem blastocysty. V kohortě B (1004 cyklů IVF) se podání hCG uskutečnilo před transferem embrya ve dni 5. Kontrolní skupině žen bylo místo hCG aplikováno kultivační médium.

Výsledek gravidit byl hodnocen podle kvality blastocyst transferovaných embryí. U všech pacientek byl proveden transfer čerstvého autologního embrya v den 5. Ve studii byly primárně hodnoceny následující údaje: pregnancy rate (PR), podíl klinických gravidit (cPR), podíl potratů (MR) a podíl živě narozených dětí (LBR).

Výsledky studie

Při zhodnocení získaných dat nebylo prokázáno žádné zlepšení klinických výsledků IVF po intrauterinní aplikaci v den 3 (kohorta A) ani v den 5 (kohorta B) nezávisle na kvalitě transferovaných embryí. Při porovnání podílu živě narozených dětí (LBR) v kohortě žen A po transferu blastocyst nejvyšší kvality a po aplikaci hCG (50 %) a LBR v kontrolní skupině (53 %) nebyly rovněž zjištěny žádné signifikantní rozdíly. Po transferu blastocyst horší kvality činila LBR v kohortě A s hCG 17,1 % a v kontrolní skupině 18,2 %, rozdíl opět nebyl statisticky signifikantní.

V kohortě B s hCG činila hodnota LBR po transferu kvalitativně nejlepších embryí 53,3 % a u kontrolní skupiny žen 48,4 %, signifikantní rozdíly nebyly zjištěny ani po aplikaci embryí horší kvality (28,7 vs. 35,0 %).

Autoři studie se dále zabývali možným přínosem aplikace hCG ve vztahu k věku žen a graviditě. U obou skupin žen (pod 38 let a nad 38 let věku) nebyly nalezeny významné rozdíly v LBR bez ohledu na to, zda se jednalo o léčenou, či kontrolní skupinu.

Shrnutí a závěr

Závěrem autoři konstatovali, že na rozdíl od předešlých studií v jejich práci nebyl prokázán pozitivní efekt intrauterinní aplikace hCG na klinických výsledcích gravidit, a to i při zohlednění kvality embryí.

(moa)

Zdroj: Wirleitner B., Schuff M., Vanderzwalmen P. et al. Intrauterine administration of human chorionic gonadotropin does not improve pregnancy and life birth rates independently of blastocyst quality: a randomised prospective study. Reprod Biol Endocrinol 2015; 13: 70; doi: 10.1186/s12958-015-0069-1.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vztah dávky a expozice u nového rekombinantního folikuly stimulujícího hormonu FE 999049 v populaci bělošských a japonských žen

Nový lidský rekombinantní folikuly stimulující hormon FE 999049 vykazuje u populace bělošských i japonských žen přímo úměrný vztah plochy pod křivkou (AUC) a maximální sérové koncentrace (Cmax) s aplikovanou dávkou.

Výhody rFSH oproti hMG v léčbě neplodnosti u syndromu polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je nejčastější endokrinologická porucha žen ve fertilním věku a je zároveň jednou z nejčastějších příčin ovariální neplodnosti. V léčbě se velmi často používá intrauterinní inseminace v kombinaci s ovariální stimulací pomocí klomifenu a některého z přípravků s obsahem gonadotropinů.

Dlouhodobá reprodukční rizika spojená se stárnutím žen – role mitochondrií?

Průměrný věk žen připravených založit rodinu zejména v západním světě stále narůstá. Avšak s narůstajícím věkem je snížen reprodukční potenciál, klesá míra spontánního početí, zvyšuje se riziko ztráty těhotenství při asistované reprodukci, stoupá četnost porodních komplikací a je možné zkrácení délky života potomstva. Co je důvodem?Všechny novinky