Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zkušenosti pacientů s léčbou poruch plodnosti v zahraničí

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 23.7.2010

Zkušenosti pacientů s léčbou poruch plodnosti v zahraničí

V současné době narůstá počet nedobrovolně bezdětných jedinců, kteří se rozhodli vyhledat léčbu poruchy plodnosti v jiné než mateřské zemi.

K tomuto rozhodnutí je vede řada důvodů:

  • nedostupnost léčby v jejich domovské zemi (např. z etických, právních nebo náboženských příčin, z obav o bezpečnost či z nedostatku potřebných kvalifikovaných pracovníků nebo technického zařízení),
  • dlouhá prodleva při přístupu k léčbě v jejich domovské zemi (např. z důvodu nedostatku odborných znalostí a technického vybavení nebo z nedostatku dárcovských gamet nebo embryí),
  • nižší náklady, vyšší úspěšnost a lépe standardizovaná léčba,
  • věková hranice, rodinný stav či sexuální orientace v jejich domovské zemi.

Podstatnou roli při volbě také hraje dočasný nebo trvalý pobyt v jiné zemi, touha chránit své soukromí, ale i možnost kombinovat léčbu s dovolenou.

Protože dosud není dostatek spolehlivých údajů o přeshraniční léčbě plodnosti a současně vzrůstají obavy o provádění nezákonné činnosti, využívání dárců a narůstání přídatné péče v domovských zemích pacientů, byla provedena studie na základě dotazníkové akce mezi lidmi, kteří zmíněnou terapii čerpali nebo tak mají v úmyslu učinit.

Dotazník, který byl vyplňován on-line, měl svoje limitace ve věrohodnosti odpovědí. Lidé hledající léčbu infertility v zahraničí čerpali informace nejvíce na internetu, v 96 % se jednalo o pacienty starší než 30 let. Mezi nejvíce vyhledávané destinace v terapii neplodnosti patří USA a Mexiko, mezi evropskými zeměmi je uváděna i Česká republika. K možnostem nejvíce využívaným v léčbě neplodnosti patří dárcovství vajíček, spermií nebo embryí a náhradní matka.

Pacienti podnikli kroky při hledání reprodukční terapie bez pomoci ostatních a v převažující většině byli s péčí spokojení. Mezi nejvýše hodnocené patří možnost dárcovství vajíček či spermií. Mezi negativními zkušenostmi pacienti uváděli problémy s nalezením domovského pracoviště, které by provádělo další vyšetřování a sledování, obtíže s cestováním, vyšší než očekávané náklady a problémy s dorozuměním v cizí zemi.

Závěrem studie autoři zdůrazňují nezbytnost dostupných, přesných a spolehlivých informací, které pomohou k zajištění bezpečné a kvalitní péče o tyto pacienty. Podtrhují také roli klinik v mateřské zemi, zpětnou vazbu od ostatních pacientů a úlohu vlád a regulačních agentur v této problematice.

(moa)

Zdroj: Fertility and Sterility 2010, Vol. 94, No. 1, Pages e11–e15; doi: 10.1016/j.fertnstert.2010.01.046

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová léčba ulcerózní kolitidy?

Studie odborného týmu z Calgarské univerzity publikovaná v červnu 2010 v prestižním odborném periodiku Proceedings of the National Academy of Sciences možná předznamenává nové možnosti léčby ulcerózní kolitidy, a to pomocí prostaglandinů D2.

Následné a nenásledné recidivující potraty a riziko chromozomálních abnormit

V současné době neexistuje jednotný konsenzus týkající se definice opakovaného potrácení. Dle American College of Obstetrics and Gynaecology (ACOG) je opakované potrácení definováno jako dva a více následných potratů, European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) však stanovila hranici na 3 a více opakovaných následných abortů.

Frekvence dávkování mesalazinu u pacientů s ulcerózní kolitidou v klidovém stadiu

Perorální podávání mesalazinu v případě ulcerózní kolitidy s mírnou až středně těžkou aktivitou nemoci je v současnosti považováno za standardní terapeutický postup. Na účinnost a bezpečnost podávání perorálního mesalazinu (Pentasa) v jedné denní dávce ve srovnání s dobře zavedeným podáváním ve dvou denních dávkách se zaměřili autoři studie PODIUM.Všechny novinky