Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vztah užívání alkoholu a mužské fertility

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 9.7.2010

Vztah užívání alkoholu a mužské fertility

Nadměrné užívání alkoholu je vážným medicínským problémem, dle WHO má za následek úmrtí 1,8 milionu lidí na celém světě ročně. Akutní i chronické užívání alkoholu způsobuje poruchu mužské plodnosti v důsledku poklesu počtu spermií, zhoršení jejich morfologie a viability. Otázkou zůstává četnost výskytu abnormit spermiogramu a jejich relace k množství a délce konsumpce alkoholu u asymptomatických chronických alkoholiků.

Alkohol ovlivňuje všechny komponenty hypotalamicko-hypofyzárně-gonadální osy. Negativně ovlivňuje produkci a sekreci LH a FSH spojenou s poklesem cirkulujících gonadotropinů v krvi a s následnou testikulární dysfunkcí. Řada autorů se domnívá, že alkoholická intoxikace navodí hypergonadotropní hypogonadismus vznikající na základě přímého toxického efektu alkoholu a jeho metabolitů na Leydigovy a Sertolliho buňky. Toxický efekt alkoholu na spermiogram závisí na celkové době požívání alkoholu.

Nadměrné požívání alkoholu působí pomalu progredující změny spermiogramu. Zpočátku bývá pozorována izolovaná mírná teratozoospermie, poté oligoastenospermie, při delším užívání se objevuje kryptozoospermie a finálně azoospermie. Důležitou úlohu mají jistě i geny podílející se na metabolismu etanolu, které vysvětlují heterogenitu následků alkoholu na mužskou fertilitu (např. u glutathion-S transferázy byl lokus M1 spojován s pravděpodobností vývoje poruchy spermatogeneze následkem užívání alkoholu). V několika případech byla popsána reverzní azoospermie, která se upravila po určité době abstinence.

Autoři popisují případ pacienta s azoospermií a negativní testikulární biopsií, která se po 3 měsících abstinence kompletně upravila k normě (doba 3 měsíců představuje jeden cyklus spermatogeneze).

Je tedy důležité, aby u muže vstupujícího do terapie asistovanou reprodukcí byla podrobně odebrána anamnéza týkající se užívání alkoholu ještě před odběrem spermatu. Pacient by měl být podrobně poučen o negativním vlivu alkoholu na spermatogenezi a o efektu abstinence na kvalitu spermatu.

(moa)

Zdroj: Progressive alcohol-induced sperm alterations leading to spermatogenic arrest, which was reversed after alcohol withdrawal. Reproductive BioMedicine Online (2010) 20, 324– 327.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mladí lidé se zánětlivým onemocněním střeva mají vyšší riziko fraktury

Tým vědců z univerzitních nemocnic v Ženevě a Lausanne prokázal, že mladí lidé, kteří trpí idiopatickými střevními záněty (IBD – inflammatory bowel disease) mají nižší kostní denzitu a chabou kostní architekturu ve srovnání se zdravými jedinci stejného věku. Z hlediska rizika fraktury je vhodné tyto nemocné řadit do ohrožené skupiny.

Porodnické a neonatální výsledky po 25 letech IVF ve Švédsku

Fertilizace in vitro (IVF) se stala v roce 1978 součástí léčby neplodnosti a od té doby byly pomocí této metody porozeny 4 milióny dětí na celém světě. Během 25 let existence IVF došlo k řadě metodických změn a změnila se i charakteristika léčených neplodných párů.

Infliximab, nová naděje pro nemocné s ulcerózní kolitidou

Monoklonální protilátka infliximab se velmi dobře osvědčila v léčbě mnoha nemocí. Jednou indikační skupinou jsou i nespecifické střevní záněty. Účinnost infliximabu v léčbě Crohnovy choroby už byla prokázána, účinnost u ulcerózní kolitidy prokázali mj. brazilští lékaři, kteří svou studii publikovali v odborném medicínském periodiku World journal of gastroenterology.Všechny novinky