Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vztah mezi ovariálními cystami a infertilitou

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 7.4.2014

Vztah mezi ovariálními cystami a infertilitou

Přehledový článek se zabývá vztahem mezi jednotlivými typy ovariálních cyst a neplodností žen a porovnává různé operativní přístupy při jejich řešení.

Ovariální cysty jsou častým nálezem u žen v reprodukčním věku, které se podrobují vyšetření pro infertilitu. Vliv ovariálních cyst na folikulogenezi závisí na jejich původu, velikosti a počtu. Odstranění cyst pomocí laparoskopických metod má za cíl předcházet možným komplikacím (ruptura, malignizace), musí však být provedeno s ohledem na zachování fertility ženy. Přehledový článek se zabývá vlivem jednotlivých typů cyst na plodnost žen a otázkou terapeutických přístupů.

Při vyšetření pacientek s endometriálními cystami prokazují studie snížený objem vaječníků, redukci denzity folikulů v přilehlé kůře, dále poruchy ovulace a sníženou hladinu antimülleriánského hormonu. Zmíněné nálezy jsou asociovány s větší četností cyst bilaterálně či s cystami většími než 4 cm. Radikální terapie by však měla zůstat vyhrazena pouze pro symptomatické endometriální cysty. Je nutné mít na paměti, že cystektomie je spojena se snížením ovariální rezervy s následným snížením antimülleriánského hormonu, perzistujícím 6–9 měsíců po zákroku. Přitom není dokázáno, že by chirurgická intervence (aspirace nebo cystektomie) zlepšovala pregnacy rate v cyklech IVF. Při odstraňování endometriálních cyst je možné použití CO2 laserové vaporizace, někteří autoři popisují vyšší účinnost metody sklerotizace cyst pomocí etanolu, která signifikantně snížila jejich recidivu. Recentní práce zmiňují odstranění cyst metodou koagulační ablace. Tato technika se ukazuje jako slibná u žen, které se snaží o koncepci a mají bilaterální cystické změny a rovněž i anamnézu již provedeného chirurgického zákroku na vaječnících.

Dermoidní cysty tvoří přibližně 70 % ovariálních cyst u žen mladších 30 let a v 10–20 % jsou bilaterální. Dle literárních údajů je prevalence torze těchto cyst až 11% a k maligní přestavbě dochází u cyst větších než 10 cm převážně u starších žen nad 50 let. Expektační postup je doporučován při asymptomatických dermoidních cystách střední velikosti (4–6 cm). Operativní řešení bývá spojeno s úbytkem cca 40 % ovariální rezervy, charakterizované snížením počtu antrálních folikulů. Pro tento typ cyst nejsou doporučovány aspirační techniky, které zvyšují riziko chemické peritonitidy.

V současné době neexistuje na základě doporučení odborných společností jednoznačně definovaný postup k řešení ovariálních cyst. Prioritou by měl zůstat šetrný a individualizovaný přístup s ohledem k zachování co největší ovariální rezervy žen.

(moa)

Zdroj: Legendre G., Catala L., Morinière C., et al. Relationship between ovarian cysts and infertility: what surgery and when? Fertil Steril. 2014 Mar; 101 (3): 608–614.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nanotechnologie slibuje odhalení dosud nepoznaných příčin neplodnosti

Výzkum lidských spermií v souvislosti s neplodností je vzhledem k jejich malé velikosti, neobvyklému tvaru a omezené schopnosti přežít mimo organismus nesnadný. Změnu by ale podle vědců z Oxfordské univerzity mohlo přinést uplatnění nanotechnologie v této oblasti.

Příjem alkoholu a menstruační cyklus

Pokusy na zvířatech ukázaly, že alkohol může interagovat s reprodukčním systémem. Jaká je souvislost mezi pravidelným příjmem alkoholu a menstruačním cyklem žen, na to se zaměřili dánští lékaři.

Poslední fáze maturace oocytů pomocí GnRH agonistů a různé protokoly podpory luteální fáze – ovlivňují endometriální genovou expresi?

Pro závěrečnou maturaci oocytů mohou být použity GnRH agonisté, jež mají navíc tu výhodu, že po jejich aplikaci nedochází k vyplavení vazoaktivních látek, což je součástí užívání protokolu s hCG. Tím je sníženo riziko vzniku hyperstimulačního syndromu. Jak tato aplikace ovlivňuje endometriální genovou expresi v kombinaci s různými protokoly na podporu luteální fáze?Všechny novinky