Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vztah dávky a expozice u nového rekombinantního folikuly stimulujícího hormonu FE 999049 v populaci bělošských a japonských žen

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 24.11.2015

Vztah dávky a expozice u nového rekombinantního folikuly stimulujícího hormonu FE 999049 v populaci bělošských a japonských žen

Nový lidský rekombinantní folikuly stimulující hormon FE 999049 vykazuje u populace bělošských i japonských žen přímo úměrný vztah plochy pod křivkou (AUC) a maximální sérové koncentrace (Cmax) s aplikovanou dávkou.

V současnosti jsou pro kontrolovanou ovariální stimulaci u žen podstupujících in vitro fertilizaci nebo cykly intracytoplazmatické injekce spermie používány rekombinantní folikuly stimulující hormony (rFSH) produkované ovariální buněčnou linií křečka čínského (CHO). FE 999049, jenž vstoupil teprve nedávno do klinického vývoje, je novým preparátem typu rFSH exprimovaného linií lidských fetálních retinálních buněk (PER.C6®).

Předkládaná práce dánských autorů primárně hodnotila na dávce závislé farmakokinetické parametry přípravku: plochu pod křivkou (AUC) a maximální sérovou koncentraci (Cmax) u populace bělošských a japonských žen. Jedná se o první práci, která toto sledovala právě u japonských žen.

Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná randomizovaná paralelní studie zahrnula 48 bělošských a 31 japonských zdravých žen ve věku 21–35 let, u nichž byla down-regulací hypofýzy potlačena endogenní sekrece FSH. Následně jim byly jednorázově podkožně aplikovány placebo nebo FE 999049 v dávkách 37,5; 75; 150; 225 a 450 IU (Steelmanova-Pohleyové metoda). Krevní vzorky pro farmakokinetickou analýzu byly sledovaným subjektům odebírány následujících 10 dní.

AUC a Cmax rostly přímo úměrně v závislosti na dávce v rozmezí 150–450 IU u bělošských a 75–450 IU u japonských žen. Při porovnání obou sledovaných populací nebyly nalezeny žádné rozdíly. Stejně tak v případě ostatních na dávce nezávislých farmakokinetických parametrů se populace žen nijak nelišily. FE 999049 byl bezpečný a dobře tolerovaný v celém dávkovém rozmezí, jež bylo ve studii hodnoceno. Nežádoucí účinky byly málo časté a převážně mírné. Nejčastěji se vyskytly bolest hlavy, reakce v místě aplikace nebo bolest břicha.

Lidský rekombinantní rFSH FE 999049 vykazuje přímo úměrný vztah dávky a expozice u bělošských i japonských žen. Výsledky předkládané práce poskytují významné informace pro volbu dávky, je-li třeba ji během léčby rFSH u žen podstupujících asistovanou reprodukci měnit.

(the)

Zdroj: Olsson H., Sandstrom R., Bagger Y. Dose-exposure proportionality of a novel recombinant follicle-stimulating hormone (rFSH), FE 999049, derived from a human cell line, with comparison between Caucasian and Japanese women after subcutaneous administration. Clin Drug Investig 2015; 35: 247–253.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,8/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výhody rFSH oproti hMG v léčbě neplodnosti u syndromu polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je nejčastější endokrinologická porucha žen ve fertilním věku a je zároveň jednou z nejčastějších příčin ovariální neplodnosti. V léčbě se velmi často používá intrauterinní inseminace v kombinaci s ovariální stimulací pomocí klomifenu a některého z přípravků s obsahem gonadotropinů.

Dlouhodobá reprodukční rizika spojená se stárnutím žen – role mitochondrií?

Průměrný věk žen připravených založit rodinu zejména v západním světě stále narůstá. Avšak s narůstajícím věkem je snížen reprodukční potenciál, klesá míra spontánního početí, zvyšuje se riziko ztráty těhotenství při asistované reprodukci, stoupá četnost porodních komplikací a je možné zkrácení délky života potomstva. Co je důvodem?

Stanovení ovariální rezervy u žen se SLE na základě hladin Antimüllerova hormonu

Studie měla za cíl stanovit ovariální rezervu u žen se SLE pomocí měření hladin AMH a jejich porovnání s hodnotami u zdravých žen. Systémový lupus erythematodes (SLE) představuje autoimunitní onemocnění s nejasnou etiologií a heterogenními příznaky, které je charakterizováno tvorbou protilátek poškozujících řadu orgánů.Všechny novinky