Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Výhody rFSH oproti hMG v léčbě neplodnosti u syndromu polycystických ovarií

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 19.11.2015

Výhody rFSH oproti hMG v léčbě neplodnosti u syndromu polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je nejčastější endokrinologická porucha žen ve fertilním věku a je zároveň jednou z nejčastějších příčin ovariální neplodnosti. V léčbě se velmi často používá intrauterinní inseminace v kombinaci s ovariální stimulací pomocí klomifenu a některého z přípravků s obsahem gonadotropinů.

K ovariální stimulaci u syndromu polycystických ovarií v řadě případů nestačí podání klomifenu v monoterapii. V nedávno publikované studii bylo porovnáváno použití kombinace klomifenu s lidským menopauzálním gonadotropinem (hMG) a s rekombinantním folikuly stimulujícím hormonem (rFSH) při intrauterinní inseminaci (IUI) u žen s neplodností asociovanou s PCOS.

Randomizované klinické studie se zúčastnilo 276 párů podstupujících léčbu neplodnosti. Ženy v první skupině užívaly k ovariální stimulaci klomifen a rFSH (n = 132), ve druhé skupině klomifen a hMG (n = 144). Pokud se vytvořil dominantní folikul, byl aplikován lidský choriový gonadotropin a páry podstoupily IUI s následnou podporou luteální fáze pomocí progesteronu. Hodnocen byl počet klinických těhotenství, potratů a živě narozených dětí, počet dominantních folikulů, výška endometria, celková délka gonadotropinové terapie, počet hyperstimulačních syndromů a další parametry.

Ve skupině užívající rFSH byla celková doba léčby kratší a celková potřebná dávka gonadotropinů nižší. Počet stimulovaných folikulů, jež dosáhly průměru > 17 mm, byl v obou skupinách podobný, ale folikulární průměr byl signifikantně větší u skupiny žen užívajících rFSH. Endometrium bylo také významně vyšší u skupiny žen užívajících rFSH. Klinické výsledky (počet dosažených těhotenství, živě narozených dětí, potratů, ovariálních hyperstimulačních syndromů) však byly v obou skupinách srovnatelné.

Je-li u cyklu s IUI používán rFSH, může dojít ke zkrácení doby nutné k léčbě a zároveň ke snížení celkové dávky gonadotropinů. Lepších výsledků je dosahováno také v parametrech charakterizujících folikuly a endometrium.

(boba)

Zdroj: Rashidi M., Najmi Z., Mobasseri A.: Advantages of recombinant follicle-stimulating hormone over human menopausal gonadotropin in intrauterine insemination: a randomized clinical trial in polycystic ovary syndrome-associated infertility. Gynecol Obstet Invest 2015 Jul 23 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dlouhodobá reprodukční rizika spojená se stárnutím žen – role mitochondrií?

Průměrný věk žen připravených založit rodinu zejména v západním světě stále narůstá. Avšak s narůstajícím věkem je snížen reprodukční potenciál, klesá míra spontánního početí, zvyšuje se riziko ztráty těhotenství při asistované reprodukci, stoupá četnost porodních komplikací a je možné zkrácení délky života potomstva. Co je důvodem?

Stanovení ovariální rezervy u žen se SLE na základě hladin Antimüllerova hormonu

Studie měla za cíl stanovit ovariální rezervu u žen se SLE pomocí měření hladin AMH a jejich porovnání s hodnotami u zdravých žen. Systémový lupus erythematodes (SLE) představuje autoimunitní onemocnění s nejasnou etiologií a heterogenními příznaky, které je charakterizováno tvorbou protilátek poškozujících řadu orgánů.

Srovnání účinnosti lidského menopauzálního gonadotropinu s klomifen-citrátem u kontrolované ovariální stimulace před intrauterinní inseminací

Tato studie srovnává účinnost kontrolované ovariální stimulace vyvolané nízkými dávkami lidského menopauzálního gonadotropinu (hMG) oproti aplikaci klomifen-citrátu u párů s neobjasněnou příčinou infertility, u poruch mužské plodnosti či u žen s mírným stupněm endometriózy.Všechny novinky