Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv preimplantační genetické diagnostiky na stav novorozence

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 31.12.2014

Vliv preimplantační genetické diagnostiky na stav novorozence

Techniky umělého oplození jsou obecně spojovány s vyšším rizikem pro plod v porovnání se spontánním těhotenstvím. Nicméně otázkou zůstává jasná příčina. Proto si následující studie dala za cíl stanovit, zda a jaké riziko přináší použití preimplantační genetické diagnostiky.

Preimplantační genetická diagnostika

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) je metoda stojící na rozhraní asistované reprodukce a klinické genetiky. Užívá se za účelem prevence vzniku geneticky podmíněných onemocnění. Její obdoba je užívána pro zvýšení efektivity asistované reprodukce, pak ale hovoříme o preimplantačním genetickém screeningu. PGD vyžaduje následné použití metod asistované reprodukce.

Cíl a design studie

Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda má PGD negativní dopad na intrauterinní vývoj plodu a následně i stav novorozence. Studie byla vedena jako prospektivní kohortová. Za tímto účelem byla shromážděna data o 242 dětech narozených po provedení PGD, 242 dětech narozených po intracytoplazmatickém injekování spermie (ICSI) a 733 dětech narozených po spontánní koncepci (SC). Jednočetná a vícečetná těhotenství byla vyhodnocována odděleně.

Výsledky

  • Průměrná porodní váha byla vyšší ve skupině SC v porovnání s ICSI.
  • Průměrná porodní váha byla srovnatelná ve skupině SC a PGD.
  • Průměrný gestační věk byl nižší při použití PGD a ICSI v porovnání s SC.
  • Restrikce intrauterinního růstu byla vyšší ve skupině ICSI v porovnání s SC.
  • Restrikce intrauterinního růstu byla obdobná ve skupině SC v porovnání s PGD.

Výsledky byly statisticky významné ve skupině jednočetných těhotenství. Při porovnání multiparit byly zaznamenány obdobné výše zmiňované trendy, ale nebyla prokázána statistická významnost.

Závěry studie

Samotná biopsie embrya tedy nezpůsobuje nízkou porodní hmotnost či restrikci intrauterinního vývoje v porovnání se spontánní koncepcí, a to navzdory nižšímu gestačnímu stáří ve skupině, kde proběhla preimplantační genetická diagnostika. Nejhůře dopadla skupina zahrnující pacientky podstupující intracytoplazmatické injikování spermie. V této skupině však byly zahrnuty i pacientky léčící se pro neplodnost. Důvodem tedy můžou být faktory vyplývající ze samotné neplodnosti.

Použití preimplantační genetické diagnostiky tedy nezvyšuje riziko komplikací úspěšného těhotenství.

Zdroj: Eldar-Geva T., et al. Neonatal outcome after preimplantation genetic diagnosis. Fertility and Sterility 2014 Oct; 102 (4): 1016–21; doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.06.023


 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Idiopatická infertilita není způsobena přítomností vakuol ve spermiích

Zjišťování přítomnosti vakuol ve spermiích bylo až dosud prováděno pouze s cílem vybrat vhodné spermie do cyklů umělého oplodnění. Zároveň se ale zdálo, že by tento parametr mohl do budoucna sloužit i k hodnocení mužské fertility. Autoři článku publikovaného v časopise Human Reproduction se proto pokusili odpovědět na otázku, zda nadměrné zmnožení vakuol v hlavičce spermie může být opravdu odpovědné za idiopatickou mužskou infertilitu?

Pohledem lékaře: jak pečovat o ženy hledající pomoc při neplodnosti v čínské medicíně a jiných alternativních metodách?

Neplodnost v současné době postihuje v západních zemích okolo 15 % párů. Přestože počet odborných lékařských klinik pro léčbu neplodnosti rapidně vzrůstá, neplodné páry stále vnímají pocity osamělosti, beznaděje a bezmocnosti v průběhu celé terapie.

Zvýšená incidence žilní trombózy v průběhu těhotenství po IVF

Neustále přibývá žen, jež otěhotní za pomoci metod asistované reprodukce. Těhotenství samotné je prokoagulační stav, který zvyšuje riziko trombembolických příhod. Již v průběhu IVF se významně mění hormonální hladiny, což připomíná právě stav v těhotenství. Nicméně je známo, že samotná IVF, která nevedla k těhotenství , riziko trombembolismu nezvyšuje. Pokud se ale připojí těhotenství, je situace úplně jiná.Všechny novinky