Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv metforminu na hladinu hormonů po porodu u žen s PCOS a jejich novorozenců

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 8.10.2010

Vliv metforminu na hladinu hormonů po porodu u žen s PCOS a jejich novorozenců

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je heterogenní klinická jednotka charakterizovaná oligoamenoreou, hyperandrogenismem a polycystickými ovarii. Některé studie vyslovily domněnku familiárního výskytu, avšak zodpovědný gen se zatím nepodařilo identifikovat. Zvýšená hladina androgenů je přítomna u žen s PCOS i během těhotenství a právě intrauterinní vliv androgenů na plod je považován za jeden z etiopatogenetických činitelů zodpovědných za vznik PCOS.

Metformin u těhotných s PCOS je podáván s cílem zabránit těhotenským komplikacím a potratům. I když v některých studiích nebyla dokázána hypotéza snížení hladiny androgenů po podání metforminu, zcela jistě se zlepšil klinicky průběh gravidit. Během podávání metforminu gravidním ženám byly ve fetální krvi nalezeny koncentrace léku v terapeutických koncentracích. Mezi účinky metforminu patří redukce inzulinové rezistence s následným snížením cirkulujícího inzulinu, který inhibuje tvorbu jaterního globulinu vázajícího pohlavní hormony (sex hormone binding globulin – SHBG).

Cílem studie norských autorů bylo zjistit, zda přítomnost metforminu ve fetální krvi dokáže ovlivnit hormonální hladiny plodu. Do studie bylo zařazeno 40 těhotných žen, které byly v l. trimestru randomizovány do dvou skupin. První skupina užívala až do porodu metformin v dávce 850 mg dvakrát denně, druhé skupině bylo podáváno placebo. Po porodu byly stanoveny hladiny androgenů, estrogenů a SHBG ve vzorcích mateřské venózní krve a umbilikální arteriální a venózní krve.

Z výsledků vyplynulo, že ve skupině s metforminem byly u novorozenců hladiny SHBG vyšší. Ostatní hormonální hladiny u matek a novorozenců byly nezměněny. Matky, které porodily chlapce, měly vyšší hladiny estrogenů a estradiolu než ty, které porodily dívky. Novorozenci mužského pohlaví měli vyšší hladiny testosteronu, androstendiol glukuronidu a estradiolu. Byla nalezena pozitivní korelace mezi mateřskými a novorozeneckými hladinami u androstendiolu, dihydrotestosteronu a estradiolu.

Ze studie vyplynulo, že intrauterinní expozice plodu metforminu má za následek vyšší hladinu SHBG u novorozenců. Hladiny androgenů a estrogenů po porodu však metforminem nebyly významně ovlivněny ani u matek ani u novorozenců. Ačkoliv hodnoty androgenů a estrogenů byly vyšší u mužských potomků, byla nalezena vysoká korelace mezi hladinami hormonů matek a dětí v době porodu. Tyto poznatky potvrzují teorii o roli intrauterinních androgenů na vznik PCOS.

(moa)

Zdroj : Metformin influence on hormone levels at birth, in PCOS mothers and their newborns. Human Reproduction 2010, Vol. 25, No. 3 pp. 786–790.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kouření u pacientů s IBD – kdy pacienti přestávají kouřit?

Kouření, ať už aktivní, nebo pasivní, ovlivňuje vznik a průběh zánětlivých střevních onemocnění (IBD). Zatímco u Crohnovy choroby zánět zhoršuje, u ulcerózní kolitidy naopak může mít pozitivní účinek.

Souvislost mezi juvenilní idiopatickou artritidou a zánětlivými střevními onemocněními

Juvenilní idiopatická artritida i zánětlivá střevní onemocnění jsou autoimunitní onemocnění, která se často vyskytují spolu. Jak ve své studii zkoumali dětští lékaři z pařížské Université Paris-Descartes, u některých pacientů léčených s JIA se právě IBD vyvinuly.

Cytokiny jako prediktor gravidity u pacientek léčených metodou IVF – ISCI

Fyziologická funkce ovarií je ovlivňována řadou regulačních mechanismů, mezi které zahrnujeme steroidní hormony, gonadotropiny, růstové faktory a cytokiny.Všechny novinky