Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv intramurálních fibromů na výsledek IVF cyklů – metaanalýza

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 10.4.2010

Vliv intramurálních fibromů na výsledek IVF cyklů – metaanalýza

Děložní fibromy se vyskytují až u 30 % žen ve fertilním věku, a ačkoliv většina těchto žen je plodných, mohou fibromy deformovat děložní dutinu a tím sekundárně ovlivňovat fertilitu. Rozsah anatomické deformace děložní dutiny závisí na lokalizaci a velikosti fibromu. Studie zabývající se IVF léčbou popsaly sníženou pregnancy a implantation rate v přítomnosti submukózních a intramurálních fibromů, které se vyklenovaly do děložní dutiny, po myektomii se v řadě případů IVF výsledek výrazně zlepšil. Studie zkoumající vliv fibromů, které nedeformují děložní dutinu, na IVF cykly, přinesly dosud pouze rozporuplné výsledky, které byly dány heterogenitou studií a nejednotností vstupních kritérií.

Autoři z londýnského centra asistované reprodukce provedli systemickou metaanalýzu prací sledujících vztah mezi intramurálními fibromy, které nedeformují dutinu děložní, a výsledkem IVF cyklů. Vědecké práce byly nalezeny v medicínských databázích MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library a Web of Science, výběr dat byl prováděn současně dvěma nezávislými pozorovateli a ke statistickému zpracování byly použity The Newcastle-Ottawa Quality Assessment Scales.

Celkem bylo nalezeno 19 vhodných studií, které obsahovaly 6 087 IVF cyklů. Metaanalýza těchto studií ukázala, že přítomnost intramurálních fibromů nedeformujících děložní dutinu způsobila signifikantní pokles počtu živě narozených dětí o 21 % a pokles klinické pregnancy rate o 15% ve srovnání s ženami bez přítomnosti fibromů. Relativní nižší procento živě narozených dětí ve srovnání s vyšší klinickou pregnancy rate je vysvětlováno negativním vlivem fibromů na uterinní vaskulární perfuzi, myometriální kontraktilitu, endometriální funkci a migraci gamet.

I když je výše uvedený výsledek statisticky významný, autoři metaanalýzy upozorňují, že hodnocené studie mohly být zatíženy řadou potenciálních chyb. Nelze tedy u žen s intramurálními fibromy, které nedeformují děložní dutinu, jednoznačně vyslovit indikaci k rutinní myektomii ve snaze zlepšit výsledek IVF cyklu. Přínos chirurgické intervence u pacientek s těmito intramurálními nádory by měla zhodnotit nová, samostatná, randomizovaná a kontrolovaná studie.

(moa)

Zdroj: The effect of intramural fibroids without uterine cavity involvement on the outcome of IVF treatment: a systematic review and meta-analysis. Human Reproduction 2010, Vol. 25, No.2 pp. 418–429.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antimüllerův hormon – nový prediktivní marker v asistované reprodukci?

Antimüllerův hormon (AMH) je dimerický glykoprotein, který působí na růst a diferenciaci tkání a má zásadní roli při diferenciaci mužského pohlaví. V případě jeho exprese v Sertolliho buňkách ve fetálních testes AMH indukuje regresi Müllerova duktu. Pokud hormon není přítomen, z tohoto duktu vzniká děloha, vejcovody a horní část pochvy.

Genetické testování u kolorektálního karcinomu: kromě KRAS mutace existují další tři kandidáti

Idiopatické střevní záněty jsou spojeny se zvýšeným rizikem kolorektálního karcinomu. Podle nové italské studie by měli onkologové v budoucnu u svých pacientů s kolorektálním karcinomem testovat nejen přítomnost KRAS mutace, ale také výskyt tří dalších biomarkerů.

Hysteroskopie v léčbě neplodnosti

Děložní abnormality zahrnující polypy, submukózní leiomyomy, intrauterinní adheze a chronickou endometritis bývají pozorovány u pacientek v programu fertilizace in vitro (IVF) v 21–47 % případů. PVšechny novinky